Archiwa kategorii: Zasady GMP/GHP – programy ogólne

GMP/GHP podstawą systemu HACCP

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne są podstawą do wdrożenia systemu HACCP. Nie można rozpocząć wdrożenia HACCP gdy w zakładzie nie ma opracowanych instrukcji GMP/GHP. Wspomniane instrukcje powinny zawierać Plany Higieny Zakładu jak i zasady zachowania higieny dla pracowników. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zachowania podstawowego bezpieczeństwa żywności. System HACCP jest uzupełnieniem w zakładzie i dalszym krokiem, który ma zwiększyć to bezpieczeństwo. Gdy w zakładzie są ustalone normy higieny w instrukcjach gmp/ghp przeprowadza się analizę zagrożeń\, które występują lub mogą wystąpić w wyniku działalności zakładu.

II. Program badania wody

dobra praktyka higienicznaNależy przygotować plan ujęć wody w formie graficznej. W planie powinny być zaznaczona instalacja wody technologicznej, technicznej, pary (jeżeli taka istnieje) i prawidłowo je oznakować.

Opisać procedurę badania wody uwzględniając harmonogram badania wody i zapisy wyników badania oraz postępowanie awaryjne w przypadku, np. stwierdzenia niewłaściwej jakości wody.

I. Plan zakładu

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne GMP/GHP

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne GMP/GHP

Jest to ogólny rzut technologiczny przyziemia – nie należy go mylić z planem budowlanym. Na planie zakładu powinien zostać naniesiony układ:

  • wszystkich pomieszczeń znajdujących się w zakładzie;
  • lokalizacji maszyn i urządzeń;
  • dróg przemieszczania surowców, towarów, substancji pomocniczych, przemieszczania pracowników,
  • rozdzielenia części „brudnej” zakładu od części „czystej”.