Archiwum kategorii: Zasady GMP/GHP – programy ogólne

Instrukcja technologiczna smażenia frytek

INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA

SMAŻENIA FRYTEK

Frytkownice:

Typ……………………………………………………………………………………….

(nazwa)

Tester stopnia zużycia tłuszczu

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa)

1. Zamrożone frytki przed procesem smażenia przełożyć z zamrażarki do lodówki (+4°C)

w przeddzień użycia (ok. 12 h).

2. Włączyć frytkownicę i rozgrzać tłuszcz do temperatury 170°C (nie przegrzewać tłuszczu).

3. Wrzucić porcję frytek, kontrolując temperaturę smażenia. Temperatura smażenia nie powinna

przekraczać 170 -180°C. Czas smażenia – 10 minut.

Czytaj dalej

LOKALIZACJA, OTOCZENIE I INFRASTRUKTURA ZAKŁADU

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu produkcji, przetwórstwa lub obrotu żywnością należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanie­czyszczenia wynikające z działalności przemysłowej, składowiska odpadów itp.), jak również efektywność zabezpieczenia przed tymi zanieczyszczeniami.

Czytaj dalej

GMP/GHP podstawą systemu HACCP

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne są podstawą do wdrożenia systemu HACCP. Nie można rozpocząć wdrożenia HACCP gdy w zakładzie nie ma opracowanych instrukcji GMP/GHP. Wspomniane instrukcje powinny zawierać Plany Higieny Zakładu jak i zasady zachowania higieny dla pracowników. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zachowania podstawowego bezpieczeństwa żywności. System HACCP jest uzupełnieniem w zakładzie i dalszym krokiem, który ma zwiększyć to bezpieczeństwo. Gdy w zakładzie są ustalone normy higieny w instrukcjach gmp/ghp przeprowadza się analizę zagrożeń\, które występują lub mogą wystąpić w wyniku działalności zakładu.

II. Program badania wody

dobra praktyka higieniczna, gmp/ghp, ghp, gmp, dobre praktyki, księga dobrych praktyk, zakładowa księga dobrych praktyk

dobra praktyka higieniczna, gmp/ghp, ghp, gmp, dobre praktyki, księga dobrych praktyk, zakładowa księga dobrych praktyk

Należy przygotować plan ujęć wody w formie graficznej. W planie powinny być zaznaczona instalacja wody technologicznej, technicznej, pary (jeżeli taka istnieje) i prawidłowo je oznakować.

Opisać procedurę badania wody uwzględniając harmonogram badania wody i zapisy wyników badania oraz postępowanie awaryjne w przypadku, np. stwierdzenia niewłaściwej jakości wody.

Program badania wody zawarty jest w Dobrych Praktykach Produkcyjnych i Higienicznych GMP/GHP.

I. Plan zakładu

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne GMP/GHP

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne GMP/GHP

Jest to ogólny rzut technologiczny przyziemia – nie należy go mylić z planem budowlanym. Na planie zakładu powinien zostać naniesiony układ:

  • wszystkich pomieszczeń znajdujących się w zakładzie;
  • lokalizacji maszyn i urządzeń;
  • dróg przemieszczania surowców, towarów, substancji pomocniczych, przemieszczania pracowników,
  • rozdzielenia części „brudnej” zakładu od części „czystej”.