Dobra Praktyka Higieniczna

Dobra Praktyka Higieniczna

Higiena w wielu zakładach pracy odgrywa kluczową rolę. Dzieje się tak zwłaszcza wszędzie tam, gdzie pracownicy mają dostęp do produktów żywnościowych lub też odbywa się proces produkcji żywności. Wdrożenie systemu takiego jak dobra praktyka higieniczna sprawia, że dany zakład może być znacznie spokojniejszy o swoje wyroby, a ostatecznie więc o zadowolenie swoich klientów. W GHP czyli dobrej praktyce higienicznej chodzi o dopracowanie bardzo wielu kwestii w naszym zakładzie. Przede wszystkim zadbać musimy o czystość samych hal produkcyjnych, jak również urządzeń produkcyjnych, a w dalszej kolejności również zadbać będziemy musieli o bezpieczeństwo transportu żywności, jak również przypilnować, by każdy pracownik miał aktualne badania potwierdzające jego możliwość pracy z żywnością na co dzień. GHP to bardzo szeroko zakrojony proces, który ma głównie na celu podwyższenie jakości produkcji żywności, jej dystrybucji i sprzedaży. To wieloetapowy proces, który gwarantuje, że ostatecznie do konsumenta trafia produkt czysty i bezpieczny.

gmp/ghp, księga dobrych praktyk higienicznych