Biznesplan mała gastronomia

 1.   O K R E Ś L E N I E    P R Z E D M I O T U   I   O G Ó L N A 

C H A R A K T E R Y S T Y K A     P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

 1. . Opis działalności przedsięwzięcia i forma prawna

Spółka będzie prowadziła działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych (prowadzenie restauracji, sklepu garmażeryjnego) i rozrywkowych (klub bilardowy).

Działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie spółki cywilnej. Spółka ta zostanie założona zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Handlowym. W tym celu należy dokonać niezbędnych formalności. Przepisy określają, że do  powstania spółki niezbędne jest zawarcie umowy spółki.  Spółka nasza  będzie się  składała z trzech wspólników. Firma spółki będzie brzmiała:  „ 4U s.j.”.

Wkłady wniesione do spółki przez wspólnika X to:  wkład  pieniężnymi   w kwocie 31500 zł,   oraz wkład  niepieniężny  w  postaci drukarki  atramentowej  o  wartości  1200 zł  i  wieży   z  głośnikami  o  wartości 1000zl.

Wkłady  wniesione  do  spółki  przez wspólnika  Y  to:  wkład  pieniężny  w     kwocie 31500 zł,  oraz wkład niepieniężny  w  postaci samochodu dostawczego Mercedes Bus 207 o wartości 50000 zł.

Wkłady wniesione  do  spółki  przez wspólnika  Z  to:  wkład  pieniężny  w      kwocie 31500 oraz wkład niepieniężny w postaci komputera o wartości 6000 zł.

Przewidujemy, że łączne wkłady wyniosą  152700 zł.

Czas trwania spółki będzie  nieograniczony. Sposób rozwiązania spółki reguluje umowa spółki. Siedziba naszej spółki będzie umiejscowiona przy ul. ABC 14. Lokal o pow. 400 m2 będzie wynajmowany na podstawie umowy najmu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „4U” reprezentowaną przez kierownika a wspólników X, Y, Z.

Spółka jawna jest to najprostsza ze spółek w związku z czym jej prowadzenie nie sprawia trudności rozpoczynającym działalność gospodarczą. W Polsce jest najpopularniejszą formą dla prowadzenia małego biznesu. Przy niewielkiej ilości wspólników nie ma potrzeby budowania skomplikowanej struktury przedsiębiorstwa. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej ani odrębnego majątku w związku z tym wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, zmusza ich to do wzajemnego zaufania i prowadzenia z należytą starannością spraw spółki. Rejestracja spółki jest prosta i nieskomplikowana, rozpoczęcie działalności nie stwarza większych trudności.

1.2. Termin realizacji przedsięwzięcia.

Spółka między Agnieszką P., Dagmarą B. i Justyną D. została zapoczątkowana podpisaniem umowy spółki 29.03.2003 roku. Przewidywany termin realizacji…………….

1.3. Stan docelowy.

W ramach s.j. ”4U” planujemy rozwinąć skalę prowadzonej działalności gospodarczej tzn. oprócz restauracji, sklepu i klubu bilardowego uruchomić zakład przetwórczy. Przewidujemy także w przypadku powodzenia naszego przedsięwzięcia rozwijać sieć podobnych lokali oraz podnosić standard już istniejących.

Dokonana została analiza rynku przedstawiona w punkcie 2.2. Na jej podstawie określony został idealny odbiorca usług s.j. „4U”.

Wzorem idealnego klienta dla restauracji jest osoba samotna, najlepiej pracująca zawodowo (nie mająca czasu na przygotowanie posiłku), o przeciętnych bądź wysokich dochodach.

Za dobrego konsumenta uznajemy także rodzinę 3-4-5 osobową wykupującą miesięczne abonamenty na posiłki.

Za pożądanych odbiorców produktów ze sklepu garmażeryjnego uważa się osoby kupujące chętnie wyroby gotowe do odgrzania w domu, jak również stołówki przyzakładowe, wojskowe, szkolne oraz bufety i sklepy osiedlowe.

Klientami klubu bilardowego będą osoby młode (uczniowie, studenci) bądź osoby w średnim wieku lubiące rozrywkę.

Produkowane przez zakład będą:

 • pierogi – ruskie, z podrobów, z kapusty i pieczarek, z kapusty i mięsa, z soczewicy, z owoców, leniwe, wiejskie, lubelskie
 • kluski – kopytka, kluski kładzione, śląskie, makaron
 • pyzy – z nadzieniem mięsnym i ziemniaczane
 • naleśniki – z serem, krokiety z kapusty i pieczarek, paszteciki
 • wyroby garmażeryjne zimne – ozorki w galarecie, tombaliki z kurczaka, śledzie po kaszubsku, szwedzku, wiejsku, w oleju, rolmopsy, galareta z nóg wieprzowych, befsztyk tatarski, sałatka włoska, jarzynowa, meksykańska, owocowa, wegetariańska, śledziowa, pieczarkowa
 • wyroby garmażeryjne gorące – fasolka po bretońsku, flaki wołowe, bigos z kapusty, gołąbki z mięsa i ryżu, forszmak z drobiu, kotlety, placki ziemniaczane.

Ponadto serwowane będą typowe obiady stołówkowe, tzn.

 • zupy (np. rosół, pomidorowa, krupnik, grochowa itp.)
 • drugie dania (ziemniaki, różnorodne kotlety, gołąbki ryby, surówki itp.)

2.  U Z A S A D N I E N I E   R Y N K O W E

2.1.  Analiza rynku w zakresie dotyczącym przedsięwzięcia

Pod uwagę brane były następujące zestawienia:

1) ludność Lublina ogółem: 355 tyś., w tym osiedle Sterkowice ok. 16 tyś. (osiedle średniej wielkości)

2) przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw domowych na 1 osobę na żywienie w placówkach gastronomicznych:

Rok2000                2001
Wydatki w zł.3,984,38
Zmiana % 10,1

3) przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych wg liczby osób na żywienie w placówkach gastronomicznych:

Liczba osób123456 i więcej
Wydatki na osobę40,327,875,644,12,141,49

4) liczba placówek gastronomicznych (rok  2002):

5) w przychodach z działalności gastronomicznej- najwięcej, bo 39,8% stanowią przychody z produkcji gastronomicznej.

Siedziba naszej spółki będzie się mieściła na osiedlu Sterkowice, średniej co do wielkości. Wydatki gospodarstw domowych na żywienie w placówkach gastronomicznych zwiększyły się w mniejszym stopniu niż inflacja (realny poziom tych wydatków zmniejszył się). Istnieje także wyraźna relacja miedzy ilością osób w rodzinie a wydatkami na żywienie w placówkach gastronomicznych – im mniejsza liczba osób tym większe są wydatki. Dlatego też większą uwagę będziemy przywiązywali do wytworzenia atmosfery zachęcającej ludzi samotnych do stołowania się w naszej restauracji, innych natomiast do zwiększenia wydatków poprzez atrakcyjne zniżki (np. w przypadku wykupienia obiadu dla całej rodziny obniżka uzależniona od sumy zamówienia lub prezent). Punkt 5 pokazuje natomiast, że restauracje stanowią zaledwie 10% ogólnej liczby placówek zatem może istnieć potencjalne zapotrzebowanie na tego typu działalność.

2.2. Analiza danych na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród 55    mieszkańców osiedla.

Pytania i wyniki ankiety:

1. Płeć:

 • kobieta                 – 25
 • mężczyzna                    – 30

2. Wiek:

 • do 15 lat               – 5
 • 15-20                   – 10
 • 20-30                    – 15
 • 30-40                   – 12

40-50                   – 10

 • 50 i więcej lat       – 3

3. Wykształcenie:

 • podstawowe         –9
 • zawodowe            –21
 • średnie                 –15
 • wyższe                 –10

4. Dochody w zakresie:

 • do 500 zł           -8    
 • 500 – 700 zł       -13   
 • 700 – 900 zł       – 10    
 • 900 – 1200 zł     -13
 • 1200 – 2000 zł   -9
 • 2000 i więcej     -2

5. Gdzie jadasz obiady?:

 •  w domu                                  -30
 • w miejscu pracy lub nauki  – 16
 • w restauracji                         – 7
 • inne                                        –  2

wykres kołowy do pyt. 5

6. Ile maksymalnie mógłbyś/mogłabyś wydawać na dwudaniowy posiłek?:

 • do 8 zł         – 18
 • 8 – 12 zł       – 20
 • 12 – 18 zł    – 12
 • 18 – 25 zł    – 3
 • 25- i więcej – 2

                             

7. Czy byłbyś/byłabyś zainteresowany/a korzystaniem z klubu bilardowego?

 • tak – 28
 • nie – 27

8. Ile byłbyś/byłabyś w stanie zapłacić za jedną godzinę gry na bilardzie?

 • do 6 zł  –13
 • 6 – 7 zł – 15
 • 7 – 8 zł – 14
 • 8 – 9 zł – 11
 • 9 zł i więcej

9. Czy byłbyś/byłabyś zainteresowany/a kupowaniem w naszym sklepie wyrobów własnej produkcji?:

 • tak – 32
 • nie – 23

10. Czy byłbyś/byłabyś zainteresowany/a jadaniem w restauracji oferującej smaczne potrawy, duży asortyment tych potraw, niskie ceny i średni standard świadczonych usług?:

 • tak – 36
 • nie – 19

11. Czy według Ciebie istnieje potrzeba dla tego typu działalności (restauracja, sklep firmowy, klub bilardowy)?

 • tak –40
 • nie – 15

12. Czy byłbyś/byłabyś zainteresowany/a możliwością wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe typu chrzciny, imieniny, komunia, wesele ?

 • tak – 26
 • nie – 29

Według wyników przytoczonej wyżej ankiety istnieje duże zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi. Większość z ankietowanych (58%) wyraziła chęć kupowania w naszym sklepie wyrobów własnej produkcji. Podobnie też większość (65%) chciałaby jadać w restauracji takiej jaką zakładamy uruchomić. Zdecydowana większość (72) była przekonana o celowości istnienia na osiedlu przynajmniej jednego z typów planowanej działalności. Większość z ankietowanych (80%) to ludzie zarabiający do 1200 zł. Ponadto na podstawie ankiety ustaliliśmy, że:

-godzina gry na bilardzie nie powinna kosztować więcej niż  9 zł

-dwudaniowy posiłek nie powinien kosztować więcej niż  18 zł

-większość ludzi jada w domu , w miejscu pracy lub nauki – celowa zatem wydaje się tutaj nie tylko sprzedaż potraw bezpośrednio na miejscu, ale także oferowanie potraw  do samodzielnego przygotowania ( na wynos np. pierogi, pyzy, kluski, naleśniki itp. ) oraz skierowanie oferty do zakładów pracy, szkół wojskowych placówek żywienia.

 Stopień atrakcyjności oferowanych przez nas posiłków zwiększymy:

 a) możliwością bezpłatnego transportu

 b) korzystnymi rabatami w przypadku dużych zamówień lub stałych odbiorców

 c) korzystnymi warunkami płatności wobec rzetelnych klientów   (przesunięte terminy  płatności,  różne formy tej płatności )

 d) możliwością korzystania z obiadów abonamentowych (wykupywanych na  miesiąc, tańszych).

2.3. Analiza danych na podstawie „Panoramy Firm” z roku 2003

Liczba placówek gastronomicznych na terenie Lublina (bary przekąskowe ale nie piwne, restauracje, jadłodajnie) wynosi 180 w tym restauracje 54. Liczba ta nie obejmuje małych placówek typu bufety, bary piwne.

Na terenie Lublina istnieje duża ilość lokali gastronomicznych. Jednak osiedle Sterkowice jest osiedlem o małym nasyceniu tego typu placówkami, niskimi czynszami najmu za użytkowanie lokalu (ok. 12 zł za m2) i średniej liczbie mieszkańców. Są to trzy najważniejsze powody wpływające na lokalizację naszego przedsięwzięcia.

2.4. Analiza konkurencji

TABELA 1 Placówki konkurencyjne

  Nazwa  AdresRodzaj oferowanych usług  Ceny  Uwagi
  „Bar piwny u Romana”  ul. Lotnicza 30Piwo kuflowe i butelkowe, mały asortyment chipsy paluszki  NiskieLokal o pow. ok. 30 m2, mała ilość stolików, cieszy się złą renomą
  „Bar piwny”  ul. PlagiegoPiwo kuflowe i butelkowe- dosyć duży asortyment chipsy, paluszki, przekąski na gorąco    NiskieLokal o pow. ok.40 m2, cieszy się złą renomą, zaniedbany
  „Bar piwny”  ul. Krańcowa 21Duży asortyment piwa, drinki, przekąski na zimno i gorąco  ŚrednieLokal o pow. ok. 60m2 zadbany
  „Kawiarnia”  ul. Smolna 9Lody, ciastka, piwo, napoje chłodzące, kawa, herbata  ŚrednieLokal o pow. ok. 60 m2, zadbany, czysty
Hotel „Polonia”ul. Pogodna 36Noclegi, dania gorące, napojeWysokieLokal o pow. ok. 90 m2 wysoki standard,

Placówki te jednak nie stanowią zbyt wymagającej konkurencji ze względu na inny (mniejszy) asortyment oferowanych produktów żywnościowych. Jeżeli chodzi o napoje alkoholowe wymienione lokale mogą stanowić istotną konkurencję.

Placówki te jednak są zorientowane na innego konsumenta, który w zasadzie przychodzi tam wypić a nie zjeść. Instrumentem stosowanym przez konkurencję do przyciągnięcia klienta jest głównie cena. Nasz zakład będzie zorientowany na klienta o trochę innych preferencjach: takich którzy przede wszystkim lubią dobrze i w miarę tanio zjeść, w lokalu oferującym duży asortyment potraw i średni standard usług. Ponadto placówki te nie oferują możliwości korzystania z gry na bilardzie i nie prowadzą sprzedaży wyrobów własnej produkcji na wynos.

2.5. Czynniki ryzyka

 1. Spadek realnych dochodów społeczeństw
 2. Niestabilność przepisów prawnych szczególnie dotyczących podatku VAT (np. wprowadzenie ostatnio podatku VAT w rolnictwie) i podatku dochodowego (zmieniające się stawki podatkowe)
 3. Niekorzystne dla pracodawców zmiany przepisów prawa pracy oraz zmieniające się przepisy z zakresu BHP oraz sanitarne
 4. Wejście na rynek lubelski dużych firm mogących zaoferować niskie ceny i wysoki standard świadczonych usług
 5. Nagły wzrost cen płodów rolnych i usług
 6. Powstanie podobnego lokalu na osiedlu Sterkowice lub w jego pobliżu
 7. Nieustabilizowana sytuacja ekonomiczna i polityczna w Polsce (skoki inflacji, zmiany stóp %, zmienny kurs walutowy, częste zmiany polityczne powodujące złą koniunkturę gospodarczą kraju).

2.6.Analiza SWOT

TABELA 2

Mocne strony: Ceny produktów na niższym poziomie niż u konkurencji,Wysoka jakość produktów,szybka realizacja zleceń,bezpłatny dojazd,możliwość korzystania z obiadów abonamentowych.Słabe strony: ograniczone środki finansowe,brak określonej pozycji na rynku.
Szanse w otoczeniu: rozwój rynku,konkurencja cenowa,duża liczba potencjalnych klientów,zwiększona aktywność zawodowa kobiet.Zagrożenia w otoczeniu: silna pozycja na rynku konkurentów,zmiany preferencji nabywców,zmiany przepisów podatkowych, zwłaszcza ceł na masę kakaową.


3.  O R G A N I Z A C J A    P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

3.1.    Organizacja procesu produkcyjnego

Produkowane będą między innymi następujące potrawy:

 • pierogi
 • kluski
 • pyzy
 • naleśniki
 • wyroby garmażeryjne zimne
 • wyroby garmażeryjne gorące

3.2.     Schemat sieciowy procesu przygotowawczego

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej każda firma musi podjąć odpowiednie działania przygotowawcze. Działania te przedstawia schemat sieciowy. Na jego podstawie można wyznaczyć ścieżkę krytyczną określającą ilość czasu od powstania pomysłu do rozpoczęcia działalności. Ścieżka krytyczna uwzględnia tylko dni robocze, nie można  więc bezpośrednio na jej podstawie określić terminu rozpoczęcia działalności.

Opis schematu sieciowego:

Opis stanów docelowych:

A – powstanie pomysłu przedsięwzięcia

1 – wstępny projekt przedsięwzięcia

2 – uzasadnienie rynkowe projektu

3 – plan inwestycji

4 – podpisanie umowy spółki

5 – decyzja o lokalizacji przedsiębiorstwa

6 – przygotowanie obiektu do prowadzenia działalności (remont)

7 – uzyskanie numeru REGON w WUS

8 – zawarcie umowy kredyt (pożyczkę)

9 – wpis do ewidencji działalności gospodarczej w UM

10 – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz gier hazardowych

11 – uzyskanie numeru identyfikacyjnego NIP

12 – wyposażenie obiektu

13 – wybór pracowników

14 – zatrudnienie pracowników

15 – Uzyskanie zaświadczenia SANEPID-u

B– rozpoczęcie działalności

Opis czynności:

a– opracowanie wstępnych założeń przedsięwzięcia

b – badanie rynku, przeprowadzenie ankiet

c – ocena zasobów finansowych koniecznych i posiadanych, analiza możliwych źródeł finansowania, opracowanie strategii działania, analiza efektywności przedsięwzięcia i wrażliwości na zmiany warunków zewnętrznych

d– podpisanie umowy spółki

e – podpisanie umowy najmu lokalu z administracją osiedla

f – remont i przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności

g – złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim

h – rekrutacja i selekcja kandydatów

i – wniosek do WUS o nadanie numeru REGON

j – otwarcie rachunku w Banku PKO SA w Krakowie oddział Lublin, podpisanie umowy     o kredyt

k – złożenie wniosku o sprzedaż alkoholu

l – zgłoszenie prowadzenia działalności w odpowiednim Urzędzie Skarbowym

m – złożenie wniosku do SANEPID-u o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności

n – podpisanie umowy o pracę

o – wniosek o założenie konta NKP w ZUS

p – zakup wyposażenia sklepu

r – Złożenie potrzebnych dokumentów w banku

s – ogłoszenia reklamowe w prasie, reklamy radiowe

Pomysł prowadzenia restauracji, sklepu garmażeryjnego i klubu bilardowego powstał w dniu 29.03.2003 r. Umowa spółki została zawarta tego samego dnia 29.03.2003 r. Uwzględniając ścieżkę krytyczną najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia działalności przypada po upływie 64 dni roboczych od momentu powstania pomysłu przedsięwzięcia, czyli na 29.06.2003 r. Planowany termin rozpoczęcia działalności przewidziany jest na 01.07.2003 roku.

3.3.     Plan obiektu i wymagania w stosunku do obiektu

Zakład jest usytuowany w budynku komunalnym. Posiada kanalizację. Śmietniki muszą być usytuowane w odległości 50m od drzwi wejściowych. Muszą one być także ogólnodostępne (także dla mieszkańców). Śmiecie będą wywożone przez MPO. Zakład będzie posiadał pomieszczenia:

 1. biurowe
 2. produkcyjne-kuchnia, zmywalnia
 3. sanitarne – toalety
 4. socjalne-pokój przeznaczony do spożywania posiłków i odpoczynku dla personelu
 5. magazynowe
 6. sala konsumpcyjna i bankietowa.

W sali konsumpcyjnej znajdował się będzie bufet. Natomiast w sali bankietowej ustawiony będzie stół bilardowy. Te dwie sale będzie oddzielała ruchoma ściana, która podczas imprez okolicznościowych zostanie rozsunięta, aby było więcej przestrzeni. Obok pomieszczenia socjalnego, przy wejściu do sali konsumpcyjnej usytuowana będzie szatnia.

Co roku przez Terenową Stację Sanitarną „SANEPID” będzie dokonywana ocena zakładu gastronomicznego, która kwalifikuje lokal pod względem sanitarnym. Konieczna będzie także książka kontroli sanitarnej, w której prowadzona będzie ewidencja kontroli.

3.4. Wielkość i forma zatrudnienia.

TABELA 3  Charakterystyka pracowników

NazwaLiczba etatówZakres obowiązkówUwagiWynagrodzenie miesięczne (brutto)
X1Rozliczanie zaopatrywanych punktów, kadry, sporządzanie dokumentacji w razie potrzeby, dbanie o utrzymanie ciągłości produkcji  
Y1
Z1
Szef kuchni1Planowanie produkcji potraw na podstawie dostarczanych zamówieńKonieczne: b. wysokie kwalifikacje zawodowe, dwuletnia praktyka w zawodzie1800
Z-ca szefa kuchni1Planowanie produkcji potraw na podstawie dostarczanych zamówień, pełni obowiązki szefa kuchni w przypadku jego niedyspozycjiKonieczne: b. wysokie kwalifikacje zawodowe, dwuletnia praktyka w zawodzie1650
Kuchmistrz3Sporządzanie potrawKonieczne: b. wysokie kwalifikacje zawodowe, przynajmniej roczna praktyka w zawodzie1300
Kucharz3Sporządzanie potrawKonieczne: wysokie kwalifikacje zawodowe Pożądane: przynajmniej roczna praktyka w zawodzie1250
Pomoc kuchenna3Zmywanie, obróbka wstępna warzyw i owoców 900
Barman/ka1Sprzedaż przekąsek, napojów i alkoholu w prowadzonym bufeciePożądane: miła prezencja, praktyka w gastronomii850
Sprzedawca1Sprzedaż potraw produkowanych w zakładzie 800
Kelner2Obsługa klienta, pomoc sprzedawcy w razie potrzebPożądane: miła prezencja, umiejętność nawiązywania kontaktów850
Księgowa1Prowadzenie ksiąg rachunkowychKonieczne: Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych2000
Szatniarz1Przyjmowanie i pilnowanie ubrań gości, w razie potrzeby pomoc w utrzymaniu porządku 800
Zaopatrzeniowiec1Dostarczanie zamówionych towarów (zaopatrzenie lokalu w surowce )Konieczne: prawo jazdy kategorii B800
Sprzątaczki2Utrzymanie czystości lokalu 700
Kierowca1Rozwożenie zamówionych potraw, do poszczególnych punktówKonieczne: prawo jazdy kategorii B800
Razem24Razem wynagrodzenie14500zł

Wszyscy pracownicy będą poszukiwani przez ogłoszenie w gazecie lub przez kontakt z rejonowym biurem  pracy.

Specyfika prowadzonej produkcji gastronomicznej wymusza pracę w systemie trzyzmianowym.

1 zmiana pracowników – (w godz. 6-14) zajmuje się wydawaniem ugotowanych i przyrządzonych potraw na zaopatrzenie bufetów i sklepów (paczkowanie wyrobów mącznych i garmażeryjnych). Kierowca załadowuje do dużych pojemników plastikowych z segregacją. Następnie Mercedesem z izotermą (samochód dopuszczony przez Wojewódzką Stację sanitarną) kierowca realizuje zamówienia. Pojemność samochodu gwarantuje rozwiezienie za jednym razem wszystkich potraw.

Następnie wydaje się potrawy na zaopatrzenie własnego bufetu firmowego (otwarty w godz. 9-18). Sprzedaje się tutaj wszystkie wyroby mączne i garmażeryjne. Bufet obsługiwany jest przez jedną sprzedawczynię, gdy zachodzi potrzeba pomaga jej kelner. W sezonie w sklepie sprzedawane są lody gałkowe. Do godz. 9 sklep jest zaopatrzony. Po godz. 9 kucharz zajmuje się produkcją obiadów abonamentowych i dla indywidualnych konsumentów. Podział pracy jest następujący: jeden kucharz gotuje, drugi wydaje posiłki na salę dla indywidualnych konsumentów, trzeci pomaga dwóm poprzednim; pomoc kuchenna zmywa, zajmuje się obróbką wstępną warzyw i owoców.

2 zmiana pracowników – (w godz. 14-22) pracownicy: kucharz wydaje potrawy na salę i produkuje farsz dla 3 zmiany; pomoc kuchenna zmywa, oczkuje ziemniaki, pomaga kucharzowi. Przy zamówieniu z sali tok postępowania jest następujący: kelner składa zamówienie kucharce lub barmance. Kucharz wydaje potrawę od ręki (niektóre potrawy cały czas są podgrzewane) lub w czasie do 20 min. (smażenie, odgrzewanie).

3 zmiana pracowników – produkuje (gotuje, smaży) wyżej wymienione potrawy, które rano są wydawane na poszczególne punkty.

4.   N I E Z B Ę D N E     Ś R O D K I     R Z E C Z O W E ,  

                N A K Ł A D Y      I        I N W E S T Y C J E

4.1 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Zapas produkcyjny spółki składa się z:

 • zapasu bieżącego, który stanowi pokrycie doraźnych potrzeb produkcyjnych
 • zapasu rezerwowego (minimalnego), który jest względnie stały, może być użyty tylko w razie zaburzeń w dostawach lub przy nieprzewidzianym wzroście produkcji

TABELA 5 zapas bieżący, tygodniowy

  ProduktyZapas
Zapas bieżący miesięcznyZapas rezerwowy
1. Art. Spoż. Suche, przyprawy, galanteria cukiernicza7840 zł627,20 zł
2. Inne produkty spożywcze45000 zł3600 zł
3. Napoje i soki9000 zł720 zł
4. Alkohole40000 zł3200 zł
5. Wyroby tytoniowe15000 zł1200 zł
6. Środki czystości i higieniczne2160 zł180 zł
7. Inne środki rzeczowe10000 zł800 zł
Razem120000 zł10327,20 zł
ProduktyZapas bieżący tygodniowyZapas rezerwowy
1. Warzywa625 zł50 zł
2. Mięso1250 zł100 zł
3. Drób90 zł8 zł
4. Art. Mleczarskie i przetwory625 zł50 zł
Razem2590 zł208 zł

 Zakładamy wielkość zapasu rezerwowego na poziomie 8% zapasu bieżącego.

Przy założeniu, że zapasy ww. środków zużywane będą w jednakowym stopniu w ciągu miesiąca (tygodnia) wyliczony jest średni stan zapasów.

Wartość średniego stanu zapasu bieżącego miesięcznego: 60000 zł

Wartość średniego stanu zapasu bieżącego tygodniowego: 1295 zł

 TABELA 6 Szacunek nakładów

NakładWartość
1. Środki rzeczowe ogółem w okresie inwestycji (tab. 2)201450 zł
2. Opłata rejestracyjna11685 zł
3. Czynsz57600 zł
4. Energia18648 zł
5. Gotówka w kasie1475 zł
6. Zapas miesięczny120000zł
7. Zapas tygodniowy2590 zł
Razem413448 zł

4.2.  Nakłady

TABELA 7  Nakłady związane z czynnościami organizacyjno- prawnymi

Opłaty notarialne związane z zawarciem umowy150 zł
Opłaty rejestracyjne35 zł
Opłata związana z uzyskaniem koncesji11000zł
Opłata związana z uzyskaniem zaświadczenia Sanepidu500zł
RAZEM11685żł

TABELA 8  Nakłady związane z adaptacja lokalu.

Koszty malowania (pędzle i farba )475 zł
Glazura1 000 zł
Terakota750 zł
RAZEM2 225 ZŁ

TABELA 9  Nakłady związane z zakupem środków trwałych.

Środki rzeczoweWartość [zł]
Biurko700
Regał biurowy700
Kuchnie gazowe gastronomiczne6000
Taborety gazowe6000
Maszyna wieloczynnościowa z przystawkami (do mięsa, do wyrobu ciast i farszy)3200
Obieraczka1800
Maszyna wieloczynnościowa do rozdrabniania warzyw2100
Młynek do mielenia kawy900
Wyparzacz do naczyń1800
Chłodnia (duża komora chłodnicza)5000
Zamrażarki duże8000
Zamrażarki szufladowe2000
Szafa chłodnicza1400
Witryna chłodnicza2800
Zlewozmywak metalowy dwukomorowy duży3200
Stoły produkcyjne obite blachą1500
Okapy kuchenne800
Jarzeniówki630
Oświetlenie450
Wentylacja wyciągowa1120
Wagi1960
Aparatura do rozlewania piwa3200
Sedesy560
Baterie1470
Umywalki480
Suszarki do rąk850
Wieszak metalowy300
Szklanki150
Komplet sztućców900
Komplet naczyń1350
Kieliszki80
Kufle 0,3100
Kufle 0,5150
Kieliszki do wina200
Szklanki wysokie90
Filiżanki600
Dzbanki duże333
Dzbanki małe240
Cukierniczki, solniczki150
Sprzęt pomocniczy (deski, tasaki, noże, ubijaki, garnki, cedzidła)5000
Ścierki papierowe40
Fartuchy360
Nakrycia głowy210
Firanki84
Zasłony210
Obrusy1000
Popielniczki150
Flakony240
Kwiatki doniczkowe100
Stoły8750
Krzesła22660
Szafki do naczyń stołowych1040
Regały magazynowe800
Szafki dla personelu1800
Stół bilardowy8000
Telefon300
Zamki392
Kraty1750
RAZEM116149

TABELA 10  Źródła pozyskiwania towarów

DostawcyRodzaj towaru
„Lubmeat” ul.Turystyczna 9Wędlina, puszki mięsne, podroby
Ubojnia MarysinMięso, podroby, tłuszcze
Hurtownia „Feliks” ul.DaszyńskiegoFlaki, udka, kurczaki
OSM ul. Bursaki 6Mleko i jego przetwory
Piekarnia „Gajos” ul.Kunickiego 48Pieczywo, bułka tarta
Hurtownia „Wiki” ul.Biernata z Lublina 31jajka
Prywatni dostawcy, giełda w Elizówcewarzywa
Zakłady „Lubella”mąka


TABELA 11  Źródła pozyskania środków rzeczowych.

MIEJSCE ZAKUPUŚRODKI RZECZOWE
„Duet”  ul. Zemborzycka 53Urządzenia chłodnicze (chłodnia, witryna chłodnicza itp.)
„GAMA GASTRO Lublin” sp. z o.o. ul. Złota2Wyposażenie kuchni (kuchnie gazowe gastronomiczne, maszyny itp.)
WOKA ul. Mełgiewska 18armatura łazienkowa, artykuły budowlane, glazura, terakota
ELEKTRODOM ul. Grygowej 4artykuły gospodarstwa domowego (okapy, zlewozmywaki itp.)
„Stal-Inox” ul. Kościelna 7meble biurowe, szafki, stoły, krzesła itp.
Okis s.c. Hurtownia ul. Nowomiejska 24artykuły gospodarstwa domowego (szklanki, sztućce itp.)
„Firma Raczkiewicz” s.c.  al. Warszawska 85stół bilardowy
„Marpio” ul. Gospodarcza 21artykuły chemiczne (mydło, ścierki papierowe itp.)
„Ducat Serwis” Choiny 1wieża z kolumnami
„Firanex” s.c. ul. Fabryczna 2firany, zasłony, bielizna stołowa
„Ada” usługi krawieckie, ul. Skłodowskiej2Fartuchy, nakrycia głowy
Agencja Reklamowa COIR,   ul.Jasna8Reklama prasowa, szyld reklamowy
Hurtownia „Eldorado”przyprawy, olej, mąka ziemniaczana, groch, słodycze
Hurtownia „Bis” ul.Energetyków 37alkohole i napoje
Browar Lubelski nr.1 ul.Kunickiegopiwo „Perła”
Hurtownia „Elta” ulMełgiewska 30bPiwo butelkowe, wino
Browar Lubelski nr.1 ul.Kunickiegopiwo „Perła”
Hurtownia „Elta” ulMełgiewska 30bPiwo butelkowe, wino

TABELA 12 Nakłady związane z innymi wydatkami .

Rekrutacja pracowników1 000 zł
Ulotki500 zł
Reklama: 
 a) szyld reklamowy600
b) reklama prasowa900
RAZEM3500


 •   Wykaz środków rzeczowych w okresie eksploatacji (zapotrzebowanie     miesięczne)

TABELA 13

Środki rzeczoweŹródło pochodzeniaJednostka miaryLiczba jedn.Cena za jedn.Wartość [zł]
Warzywazakupkg50052500
Mięsozakupkg500105000
Wódkazakupbutelka 0,5l50201000
Piwozakup1l100022000
Winozakupbutelka 0,7l100101000
Napoje i sokizakuplitr9001900
Art. Spoż. suche i przyprawy, galanteria cukierniczaZakup 4000
Dróbzakupkg705350
Inne produkty spoż.zakup 4500
Artykuły mleczarskie i przetworyzakup 2500
PapierosyZakup  Opakowanie  300  5  1500  
Razem 25250
 •    Wykaz środków rzeczowych w okresie inwestycji.

TABELA 14

Środki rzeczoweŹródło pochodzeniaLiczba szt.Cena [zł]Wartość [zł]
Samochód MercedesWkład15000050000
Komputer IBMWkład160006000
Drukarka atramentowaWkład112001200
Wież z głośnikamiWkład110001000
BiurkoZakup2350700
Regał biurowyZakup1700700
StółZakup1300300
FoteleZakup43001200
Fotele obrotoweWkład2200400
Kuchnie gazowe gastronomiczneZakup230006000
Taborety gazoweZakup415006000
Maszyna wieloczynnościowa z przystawkami  (do mięsa, do wyrobu ciast i farszy)Zakup132003200
ObieraczkaZakup118001800
Maszyna wieloczynnościowa do rozdrabniania warzywZakup121002100
Młynek do mielenia kawyZakup1900900
Wyparzacz do naczyńZakup118001800
Chłodnia (duża komora chłodnicza)Zakup150005000
Zamrażarki dużeZakup240008000
Zamrażarki szufladoweZakup210002000
Szafa chłodniczaZakup114001400
Witryna chłodniczaZakup128002800
Zlewozmywak metalowy dwukomorowy dużyZakup46003200
Stoły produkcyjne obite blachąZakup62501500
Okapy kuchenneZakup2400800
PędzleZakup5525
FarbaZakup1530450
GlazuraZakup50m2201000
TerakotaZakup30m225750
JarzeniówkiZakup3021630
OświetlenieZakup1450450
Wentylacja wyciągowaZakup25601120
WagiZakup29801960
Aparatura do rozlewania piwaZakup132003200
SedesyZakup2280560
BaterieZakup72101470
UmywalkiZakup4120480
Suszarki do rąkZakup2425850
Wieszak metalowyZakup3100300
SzklankiZakup1501150
Komplet sztućcówZakup1506900
Komplet naczyńZakup15091350
KieliszkiZakup2000,480
Kufle 0,3Zakup502100
Kufle 0,5Zakup503150
Kieliszki do winaZakup1002200
Szklanki wysokieZakup601,590
FiliżankiZakup2003,8600
Dzbanki dużeZakup3011333
Dzbanki małeZakup308240
Cukierniczki, solniczkiZakup150
Sprzęt pomocniczy (deski, tasaki, noże, ubijaki, garnki, cedzidła)Zakup5000
Ścierki papieroweZakup10440
FartuchyZakup3012360
Nakrycia głowyZakup307210
FirankiZakup71284
ZasłonyZakup1415210
ObrusyZakup50201000
PopielniczkiZakup305150
FlakonyZakup308240
Kwiatki doniczkoweZakup1010100
StolikiZakup253508750
KrzesłaZakup10322022660
Szafki do naczyń stołowychZakup42601040
Regały magazynoweZakup4200800
Szafki dla personeluZakup101801800
Stół bilardowyWkład180008000
TelefonZakup3100300
ZamkiZakup458,25233
KratyZakup72501750
Reklama:    
 a) szyld reklamowyZakup1450450
b) reklama prasowaZakup5150750
c) ulotkiZakup20000,1200
Rekrutacja pracowników   1000
Robocizna   15000
Czynności organizacyjno-prawne   11685
RAZEM   207450

Kwota  całkowitych nakładów wynosi 207450

Zawarta przez nas standardowa umowa z PZU od kradzieży z włamaniem i rabunku, ognia innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej określa, że płacona przez nas. składka wynosi 1,3% od kwoty ubezpieczenia. Przy kwocie ubezpieczenia 80000 zł składka wyniesie 1040zł na rok (86,6 zł miesięcznie).

 1. Wartość środków rzeczowych potrzebnych w okresie inwestycji:        149250 zł.
 2. Wartość środków rzeczowych potrzebnych w okresie eksploatacji:       25250 zł.
 3. Wkłady pieniężne:                                                                                    94500 zł.
 4. Wkłady rzeczowe:                                                                                     58200 zł.
 5. Wkłady łącznie:                                                                                      327200 zł.

Już wstępne szacunki dotyczące zapotrzebowania na kapitał w okresie inwestycji ukazują, że konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego. Łączne wydatki na rozpoczęcie działalności wynoszą 174500  a wkłady  94500 z czego wynika że kredyt musi być zaciągnięty na pokrycie różnicy 78525. Korzystne warunki kredytowania proponuje Bank PEKAO BP oddział Lublin. Podmioty gospodarcze mogą się starać o kredyt oprocentowany 9% w stosunku rocznym. Kredyt konieczny w początkowym okresie przedsięwzięcia wynosi. 80000 zł.  Suma 1475 zł pozostanie w kasie w postaci rezerwy finansowej.

5.     K A L K U L A C J A        K O S Z T Ó W      

E K S P L O AT A C Y J N Y C H

5.1 Koszty materiałów bezpośrednich

TABELA 15   materiały bezpośrednie

wyszczególnieniejedn. miarycena w zł20032004200520062007
   III kwIV kwI kwII kwIII kwIV kwI kwII kwIII kwIV kwI kwII kw 
1.WARZYWA500 kg550007500750075007500750075007500750075007500750030000
2.MIĘSO500 kg1010000150001500015000150001500015000150001500015000150001500060000
3.ART. SPOŻ. SUCHE I PRZYPRAWY, GALANTERIA CUKIERNICZA  8000120001200012000120001200012000120001200012000120001200048000
4.DRÓB70 kg5700105010501050105010501050105010501050105010504200
5. ART.. MLECZARSKIE I PRZETWORY  50007500750075007500750075007500750075007500750030000
RAZEM  287004305043050430504305043050430504305043050430504305043050172200


TABELA 16 koszty towarów handlowych

wyszczególnieniejedn. miarycena w zł20032004200520062007
   III kwIV kwI kwII kwIII kwIV kwI kwII kwIII kwIV kwI kwII kw 
1. PAPIEROSY300 opak.530004500450045004500450045004500450045004500450018000
2. WÓDKA50 Butelka2020003000300030003000300030003000300030003000300012000
3.PIWO1000 L.240006000600060006000600060006000600060006000600024000
4.WINO100 butelka1020003000300030003000300030003000300030003000300012000
5.INNE PROD.SPOŻ.  9000135001350013500135001350013500135001350013500135001350054000
6.NAPOJE I SOKI900 L.118002700270027002700270027002700270027002700270010800
RAZEM  218003270032700327003270032700327003270032700327003270032700130800
                
              
RAZEM KOSZTY MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH I TOWARÓW HANDLOWYCH505007575075750757507575075750757507575075750757507575075750303000

5.2 Koszty robocizny bezpośredniej

TABELA 17 koszty robocizny bezpośredniej

  wyszczególnienie  śr. płaca brutto  Wsp. narzutu na płace    koszty płacy Etaty      2003      2004      2005      2006      2007
     III kwIV kwIkwII kwIII kwIV kwIkwII kwIII kwIV kwIkwII kw 
Szef kuchni180019,83%2156,94164716471647164716471647164716471647164716471647125884
Zastępca szefa kuchni165019,83%1977,2159325932593259325932593259325932593259325932593223728
Kuchmistrz130019,83%4673,37314020140201402014020140201402014020140201402014020140201402056080
Kucharz125019,83%4493,63313481134811348113481134811348113481134811348113481134811348153924
Pomoc kuchenna90019,83%3235,41397069706970697069706970697069706970697069706970638824
Barmanka80019,83%1917,28228762876287628762876287628762876287628762876287611504
Sprzedawca80019,83%958,64128762876287628762876287628762876287628762876287611504
Kelner85019,83%2037,11261116111611161116111611161116111611161116111611124444
Księgowa230019,83%2756,09182688268826882688268826882688268826882688268826833072
Szatniarz80019,83%958,64128762876287628762876287628762876287628762876287611504
Kierowca80019,83%958,64128762876287628762876287628762876287628762876287611504
Zaopatrzeniowiec70019,83%838,81125162516251625162516251625162516251625162516251610064
Sprzątaczka70019,83%838,81125162516251625162516251625162516251625162516251610064
RAZEM17650 38585,26 805258052580525805258052580525805258052580525805258052580525322100


5.3 Tabela amortyzacji

TABELA 18 amortyzacja

Lp.Rodzaj środka trwałegoWartość początkowaStopa amortyzacjiStawka amortyzacji /12
1.Samochód Mercedes5000020%833,33
2.Zestaw komputerowy (komputer IBM, drukarka)720030%180,00
3.Kuchnia gazowa600014%70,00
4.Chłodnia500018%75,00
5.Zamrażarka duża800018%120,00
6.Stół bilardowy800020%133,33
 Razem84200 1411,67


5.4 koszty finansowe

Początkowa kwota kredytu: 80000zł.

Jedna rata : 2222,22 zł. (kredyt na 3 lata, oprocentowany 9% w stosunku rocznym, z dnia 16/06/2003

TABELA 19 spłaty kredytu

Data spłatyIlość dni odsetkowychKwota kredytuRaty
KapitałOdsetkiRazem
31.07.20034580000,002440,68887,673328,35
31.083177559,321650,20592,852243,05
30.093075909,121650,20561,522211,72
31.103174258,931650,20567,622217,82
30.113072608,731650,20537,112187,30
31.123170958,531650,20542,402192,59
31.01.20043169308,331650,20529,782179,98
29.022967658,131650,20483,802134,00
31.033166007,931650,20504,552154,75
30.043064357,741650,20476,072126,27
31.053162707,541650,20479,332129,52
30.063061057,341650,20451,662101,86
31.073159407,141650,20454,102104,30
31.073157756,941650,20441,482091,68
30.093056106,741650,20415,042065,23
31.103154456,551650,20416,262066,46
30.113052806,351650,20390,622040,82
31.123151156,151650,20391,032041,23
31.01.20053149505,951650,20378,422028,61
28.022847855,751650,20330,401980,60
31.033146205,551650,20353,192003,39
30.043044555,361650,20329,591979,79
31.053142905,161650,20327,961978,16
30.063041254,961650,20305,171955,37
31.073139604,761650,20302,731952,93
31.083137954,561650,20290,121940,32
30.093036304,361650,20268,551918,75
31.103134654,171650,20264,891915,09
30.113033003,971650,20244,141894,34
31.123131353,771650,20239,661889,86
31.01.20063129703,571650,20227,051877,25
28.022828053,371650,20193,681843,88
31.033126403,171650,20201,821852,02
30.043024752,981650,20183,101833,30
31.053123102,781650,20176,591826,79
30.063021452,581650,20158,691808,89
31.073119802,381650,20151,371801,56
31.083118152,181650,20138,751788,95
30.093016501,991650,20122,071772,27
31.103114851,791650,20113,521763,72
30.113013201,591650,2097,661747,85
31.123111551,391650,2088,301738,50
31.01.2007319901,191650,2075,681725,88
28.02288250,991650,2056,971707,16
31.03316600,801650,2050,461700,65
30.04304950,601650,2036,621686,82
31.05313300,401650,2025,231675,43
30.06301650,201650,2012,211662,41

5.5 Koszty ogólnoprodukcyjne

Lp.WyszczególnienieIlość jedn.Zł/jedn.  20032004200520062004  
  na  m -c III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV  kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.
1Energia 4200 kwh 0,37 zł/kwh4662,004662,004662,004662,004662,004662,004662,004662,004662,004662,004662,004662,0018648
 Elektryczna               
2Czynsz 400 m2 12 zł/m214400,0014400,0014400,0014400,0014400,0014400,0014400,0014400,0014400,0014400,0014400,0014400,0057600,00
3Zimna woda i ścieki 105 m3 4,59 zł/m31445,851445,851445,851445,851445,851445,851445,851445,851445,851445,851445,851445,855783,40
4Gaz 1500 m3 0,86zł/m33870,003870,003870,003870,003870,003870,003870,003870,003870,003870,003870,003870,0015480
5Paliwo gazowe 184 dm3 1,10 zł/dm3607,20607,20607,20607,20607,20607,20607,20607,20607,20607,20607,20607,202428,80
6Opłaty za telefon  2 000,00 0,24 zł1440,001440,001440,001440,001440,001440,001440,001440,001440,001440,001440,001440,005760,00
Razem26425,0526425,0526425,0526425,0526425,0526425,0526425,0526425,0526425,0526425,0526425,0526425,05105700,20

TABELA 20 koszty ogólnoprodukcyjne

5.6 Koszty ogólnozakładowe

Koszty ogólnozakładowe związane są z pracą biur konstrukcyjnych, laboratoriów zakładowych, magazynów, służb ochrony mienia, pracą administracji zakładowej, zarządzaniem przedsiębiorstwem itp. Zalicza się do nich m.in. również podatki, opłaty, świadczenia itp.

TABELA 21  koszty ogólnozakładowe

Lp.Wyszczególnienie  zł/jedn.20032004200520062007
  IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 
1Środki czystości2100210021002100210021002100210021002100210021008400
3Ubezpieczenia1,3% od kwoty2602602602602602602602602602602602601040
Razem k. Ogólnozakładowe2360236023602360236023602360236023602360236023609440

5.7 Koszty sprzedaży

Koszty sprzedaży związane są ze zbytem wytworzonych wyrobów i usług. Obejmują między innymi koszty opakowań zbiorczych, koszty dostaw do odbiorcy, koszty reklamy, promocji itp.

   TABELA 22  koszty sprzedaży

Lp.WyszczególnienieIlość jedn.zł/jedn.20032004200520062007
  na m-c IIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIII 
1Ulotki2000 szt.0,10 zł8008008008008008008008008008008008003200
2Reklama900900
3Inne1200120012001200120012001200120012001200120012004800
Razem k. sprzedaży2900290020002000 200020002000200020002000200020008000

5.8 Koszty eksploatacyjne ogółem

TABELA 23 koszty eksploatacyjne ogółem

Lp.Wyszczególnienie  2003  20042005  20062007
   III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kwI kw.II kw. 
1Koszty materiałów bezp.287004305043050430504305043050430504305043050430504305043050172200
2Koszty towarów handl. bezp.218003270032700327003270032700327003270032700327003270032700130800
3Koszty robocizny bezp.526655266552665526655266552665526655266552665526655266552665210660
4Koszty bezp. razem103165128415128415128415128415128415128415128415128415128415128415128415513660
5koszty ogólnoprodukcyjne 264252642526425264252642526425264252642526425264252642526425105700
6Fabryczny koszt wytw.(4+5) 129590154840154840154840154840154840154840154840154840154840154840154840619360
7Koszty ogólnozakładowe2360236023602360236023602360236023602360236023609440
8Koszty sprzedaży2900290020002000 200020002000200020002000200020008000
9Koszty operacyjne (6+7+8)134850160100160100160100160100160100160100160100160100160100160100160100636800
10Amortyzacja śr. trw.1412141214121412141214121412141214121412141214125648
11Koszty finansowe16701550134012501010950600850500400200500
12Koszty ogółem 267522163062162852163032162792162732162382162632162282162182161982161832642448

6. P R Z Y C H O D Y   Z E     S P R Z E D A Ż Y

6.1 Prognoza ilościowa i jakościowa

TABELA 24  sprzedaż produktów miesięcznie

Produktjednostka miaryliczba jednostekcena za jednostke wartość
Pierogikg2503 750
Kluskikg2003,5 700
Pyzykg503 150
Malesnikiszt4002 800
ozorki w galarecieszt502,5 125
tombaliki z kurczakaszt503,5 175
Śledziekg603,2 192
Galaretaszt304 120
befsztyk tatarskiSzt404,5 180
Sałatkikg253,6 90
fasolka po bretońskukg1005 500
flaki wołowekg1005,5 550
Bigoskg504,8 240
Gołąbkikg705 350
forszmakkg1506 900
Kotletyszt8002 1600
Plackiszt3002,5 750
Ziemniakikg2002 400
Wódkaml530005 265000
PiwoKufel 0,510004 4000
WinoButelka1510 150
PieczywoSzt20001 2000
ZupyLitry1003 300
RAZEM    280022

TABELA 25 Vat naliczony

Środki rzeczoweŹródło pochodzeniaJednostka miaryLiczba jednostekCena netto za jednostkęVat %Wartość nettoWartość VATWartość z Vat
WarzywazakupKg50053%2500,0075,002575
MięsozakupKg500103%5000,001500,006500
Wódkazakupbutelka 0,5l502022%1000,00220,001220
Piwozakup1l1000222%2000,00440,002440
Winozakupbutelka 0,7l1001022%1000,00220,001220
Napoje i sokizakupLitr90017%900,0063,00963
Art. spoż. suche i przyprawy, galanteria cukierniczazakup 7%4000,00280,004280
DróbzakupKg7053%350,00118,00468
Inne produkty spoż.zakup 7%4500,00315,004815
Artykuły mleczarskie i przetworyzakup 3%2500,0075,002575
PapierosyzakupOpakowanie300522%1500,00330,001830
Płyn do zmywania naczyńzakupLitr3023%60,002,0062
MydłozakupOpakowanie201,33%26,001,0027
Papier toaletowyzakupOpakowanie1000,353%35,001,0036
Pasty do podłógzakupOpakowanie201,53%30,001,0031
Odświeżacz powietrzazakup553%25,001,0026
Inne środki rzeczowezakup    1000,000,001000
RAZEM     26426,003642,0030068

TABELA 26 Vat należny

produktjednostka miaryliczba jednostekCena netto za jednostkęVAT %Wartość nettoWartość Vatwartość z Vat
pierogikg2502,797%697,5052,50750
kluskikg2003,267%652,0048,00700
pyzykg502,797%139,5010,50150
malesnikiszt4001,867%744,0056,00800
ozorki w galarecieszt502,337%116,508,50125
tombaliki z kurczakaszt503,267%163,0012,00175
śledziekg602,987%178,8013,20192
galaretaszt303,727%111,608,40120
befsztyk tatarskiszt404,197%167,6012,40180
sałatkikg253,357%83,756,2590
fasolka po bretońskukg1004,657%465,0035,00500
flaki wołowekg1005,127%512,0038,00550
bigoskg504,467%223,0017,00240
gołąbkikg704,657%325,5024,50350
forszmakkg1505,587%837,0063,00900
kotletyszt8001,867%1488,00112,001600
plackiszt3002,337%699,0051,00750
ziemniakikg2001,867%372,0028,00400
wódkaml530003,922%206700,0058300,00265000
piwoKufel 0,510003,1222%3120,00880,004000
winobutelka157,822%117,0033,00150
pieczywoszt20000,937%1860,00140,002000
zupylitry1002,797%279,0021,00300
RAZEM  79,58 220051,7559970,25280022

7.       S P R A W O Z D A N I E        F I N A N S O W E      

P R O F O R M A

7.1. Bilans

Założeniem jest sprzedaż własnych produktów na bale, wesela, sylwestry i inne imprezy okolicznościowe dlatego posiadamy należności krótkoterminowe.

Na rachunku posiadamy pieniądze potrzebne do zapłacenia podatku, wynagrodzeń i reszte z niepodzielonego zysku.

Bilans za rok 2004
 A K T Y W A20032004 P A S Y W A20032004 
AAKTYWA  TRWAŁE75731,9658795,88AKAPITAŁ WŁASNY778177,691468973,95 
IIRzeczowe środki trwałe75731,96587795,88IKapitał ( fundusz ) podstawowy152700152700 
1Środki trwałe75731,9658795,88VIIZysk (strata) netto625477,691316273,95 
AUrządzenia techniczne i maszyny30729,9623789,88BZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA387044,58592675,20 
BŚrodki transportu4500235006IIZobowiązania długoterminowe69307,3349505,95 
BAKTYWA OBROTOWE1089490,312002853,272Wobec pozostałych jednostek69307,3349505,95 
IZapasy120000120000Akredyty i pożyczki69307,3349505,95 
1Materiały  IIIZobowiązania krótkoterminowe317737,25543169,25 
2Towary1200001200001Wobec pozostałych jednostek317737,25543169,25 
IINależności krótkoterminowe618969,911082332,87AZ tytułu dostawi usług30068    
1Od pozostałych jednostek618969,911082332,87Bz tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń287669,25543169,25 
 z tytułu dostaw i usług618969,911082332,87 Suma pasywów (A+B)1165222,272061649,15 
IIIInwestycje krótkoterminowe350000800000       
1Krótkoterminowe aktywa finansowe350000800000     
Aśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne350000800000 
 środki pieniężne w kasie i na rachunkach350000800000 
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe520,40520,40 
 Suma aktywów (A+B)1165222,272061649,15 
Bilans za rok 2005
 A K T Y W A20042005 P A S Y W A20042005 
A.AKTYWA  TRWAŁE58795,8841859,80A.KAPITAŁ WŁASNY1468973,951470286,90 
II.Rzeczowe środki trwałe587795,8841859,80I.Kapitał ( fundusz ) podstawowy152700152700 
1.Środki trwałe58795,8841859,80VII.Zysk (strata) netto1316273,951317586,90 
A.Urządzenia techniczne i maszyny23789,8816849,80B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA592675,20573358,82 
B.Środki transportu3500625010II.Zobowiązania długoterminowe49505,9529703,57 
B.AKTYWA OBROTOWE2002853,272001785,922.Wobec pozostałych jednostek49505,9529703,57 
I.Zapasy120000120000A.kredyty i pożyczki49505,9529703,57 
1.Materiały  III.Zobowiązania krótkoterminowe543169,25543655,25 
2.Towary1200001200001.Wobec pozostałych jednostek543169,25543655,25 
II.Należności krótkoterminowe1082332,87881265,52A.z tytułu dostaw i usług     
1.Od pozostałych jednostek1082332,87881265,52B.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń543169,25543655,25 
 z tytułu dostaw i usług1082332,87881265,52 Suma pasywów (A+B)2061649,152043645,72 
III.Inwestycje krótkoterminowe800000  1000000     
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe8000001000000     
A.Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8000001000000 
 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach8000001000000 
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe520,40520,40 
 Suma aktywów (A+B)2061649,152043645,72 
       
Bilans za rok 2006
 A K T Y W A20052006 P A S Y W A20052006 
A.AKTYWA  TRWAŁE41859,8024923,72A.KAPITAŁ WŁASNY1470286,901471588,11 
II.Rzeczowe środki trwałe41859,8024923,72I.Kapitał ( fundusz ) podstawowy152700152700 
1.Środki trwałe41859,8024923,72VII.Zysk (strata) netto1317586,901318888,11 
A.Urządzenia techniczne i maszyny16849,809909,72B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA573358,82554037,44 
B.Środki transportu2501015014II.Zobowiązania długoterminowe29703,579901,19 
B.AKTYWA OBROTOWE2001785,922000701,832.Wobec pozostałych jednostek29703,579901,19 
I.Zapasy120000120000A.kredyty i pożyczki29703,579901,19 
1.Materiały  III.Zobowiązania krótkoterminowe543655,25544136,25 
2.Towary1200001200001.Wobec pozostałych jednostek543655,25544136,25 
II.Należności krótkoterminowe881265,52680181,43A.z tytułu dostaw i usług   
 Od pozostałych jednostek881265,52680181,43B.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń543655,25544136,25 
 z tytułu dostaw i usług881265,52680181,43 Suma pasywów (A+B)2043645,722025625,55 
III.Inwestycje krótkoterminowe10000001200000     
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe10000001200000     
A.środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10000001200000 
 środki pieniężne w kasie i na rachunkach10000001200000 
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe520,40520,40 
 Suma aktywów (A+B)2043645,722025625,55 
Bilans za rok 2007
 A K T Y W A20062007 P A S Y W A20062007 
A.AKTYWA  TRWAŁE24923,727987,64A.KAPITAŁ WŁASNY1471588,111472752,56 
II.Rzeczowe środki trwałe24923,727987,64I.Kapitał ( fundusz ) podstawowy152700152700 
1.Środki trwałe24923,727987,64VII.Zysk (strata) netto1318888,111320052,56 
A.Urządzenia techniczne i maszyny9909,722969,64B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA554037,44544567,25 
B.Środki transportu150145018II.Zobowiązania długoterminowe9901,19  
B.AKTYWA OBROTOWE2000701,832009332,172.Wobec pozostałych jednostek9901,19  
I.Zapasy120000120000A.kredyty i pożyczki9901,19  
1.Materiały  III.Zobowiązania krótkoterminowe544136,25544567,25 
2.Towary1200001200001.Wobec pozostałych jednostek544136,25544567,25 
IINależności krótkoterminowe680181,43688811,77A.z tytułu dostaw i usług   
1Od pozostałych jednostek680181,43688811,77B.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń544136,25544567,25 
 z tytułu dostaw i usług680181,43688811,77 Suma pasywów (A+B)2025625,552017319,81 
III.Inwestycje krótkoterminowe12000001200000     
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe12000001200000     
A.środki pieniężne i inne aktywa pieniężne12000001200000 
 środki pieniężne w kasie i na rachunkach12000001200000 
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe520,40520,40 
 Suma aktywów (A+B)2025625,552017319,81 

7.2. Rachunek zysków i start

Rachunek Zysków i Strat za rok 2004
  20032004
A.Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi1320310,502640621,00
I.Przychód ze sprzedaży produktów1320310,502640621,00
B.Koszty działalności operacyjnej459802,64832072,28
I.Wartość sprzedanych towarów i materiałów126250,00303000,00
II.Zużycie materiałów i energii114519,1050740,20
III.Usługi obce40225,0072400,00
IV.Podatki i opłaty11685,0011685,00
V.Wynagrodzenia161050,00322100,00
VI.Świadczenia na rzecz pracowników27603,5255207,04
VII.Amortyzacja8470,0216940,04
VIII.Pozostałe  
C.Zysk/Strata ze sprzedaży860507,861808548,72
F.Zysk/Strata na działalności operacyjnej860507,861808548,72
H.Koszty finansowe3689,175433,72
II.Odsetki zapłacone3689,175433,72
I.Zysk/Strata brutto na działal. gosp.856818,691803115
L.Zysk/Strata brutto856818,691803115
M.Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego231341,00486841,00
I.Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych231341,00486841,00
N.Zysk/Strata netto625477,691316273,95
Rachunek Zysków i Strat za rok 2005
  20042005
A.Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi2640621,002640621,00
I.Przychód ze sprzedaży produktów2640621,002640621,00
B.Koszty działalności operacyjnej832072,28832072,28
I.Wartość sprzedanych towarów i materiałów303000,00303000,00
II.Zużycie materiałów i energii50740,2050740,20
III.Usługi obce72400,0072400,00
IV.Podatki i opłaty11685,0011685,00
V.Wynagrodzenia322100,00322100,00
VI.Świadczenia na rzecz pracowników55207,0455207,04
VII.Amortyzacja16940,0416940,04
VIII.Pozostałe  
C.Zysk/Strata ze sprzedaży1808548,721808548,72
F.Zysk/Strata na działalności operacyjnej1808548,721808548,72
H.Koszty finansowe5433,723634,82
II.Odsetki zapłacone5433,723634,82
I.Zysk/Strata brutto na działal. gosp.18031151804913,90
L.Zysk/Strata brutto18031151804913,90
M.Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego486841,00487327,00
I.Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych486841,00487327,00
N.Zysk/Strata netto1316273,951317586,90
Rachunek Zysków i Strat za rok 2006
  20052006
A.Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi2640621,002640621,00
I.Przychód ze sprzedaży produktów2640621,002640621,00
B.Koszty działalności operacyjnej832072,28832072,28
I.Wartość sprzedanych towarów i materiałów303000,00303000,00
II.Zużycie materiałów i energii50740,2050740,20
III.Usługi obce72400,0072400,00
IV.Podatki i opłaty11685,0011685,00
V.Wynagrodzenia322100,00322100,00
VI.Świadczenia na rzecz pracowników55207,0455207,04
VII.Amortyzacja16940,0416940,04
VIII.Pozostałe  
C.Zysk/Strata ze sprzedaży1808548,721808548,72
F.Zysk/Strata na działalności operacyjnej1808548,721808548,72
H.Koszty finansowe3634,821852,61
II.Odsetki zapłacone3634,821852,61
I.Zysk/Strata brutto na działal. gosp.1804913,901806696,11
L.Zysk/Strata brutto1804913,901806696,11
M.Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego487327,00487808,00
I.Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych487327,00487808,00
N.Zysk/Strata netto1317586,901318888,11
Rachunek Zysków i Strat za rok 2007
  20062007
A.Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi2640621,002640621,00
I.Przychód ze sprzedaży produktów2640621,002640621,00
B.Koszty działalności operacyjnej832072,28832072,28
I.Wartość sprzedanych towarów i materiałów303000,00303000,00
II.Zużycie materiałów i energii50740,2050740,20
III.Usługi obce72400,0072400,00
IV.Podatki i opłaty11685,0011685,00
V.Wynagrodzenia322100,00322100,00
VI.Świadczenia na rzecz pracowników55207,0455207,04
VII.Amortyzacja16940,0416940,04
VIII.Pozostałe  
C.Zysk/Strata ze sprzedaży1808548,721808548,72
F.Zysk/Strata na działalności operacyjnej1808548,721808548,72
H.Koszty finansowe1852,61257,16
II.Odsetki zapłacone1852,61257,16
I.Zysk/Strata brutto na działal. gosp.1806696,111808291,56
L.Zysk/Strata brutto1806696,111808291,56
M.Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego487808,00488239,00
I.Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych487808,00488239,00
N.Zysk/Strata netto1318888,111320052,56

7.2. Rachunek przepływów pieniężnych

 PRZEPŁYWY FINANSOWE ZA ROK 2004 
 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 Wynik finansowy netto (+zysk / -strata)1316273,95
1.Amortyzacja8470,02
2.Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług-30068
3.Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań budżetowych255500
4.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań krótkoterminowych 
5.Przyrost (+) / spadek (-) stanu rozliczeń międzyokresowych 
6.Przyrost (+) / spadek (-) rezerw 
8.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów materiałów 
9.Przyrost (+) / spadek (-) produkcji w toku 
10.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów produktów gotowych 
11.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów towarów handlowych 
12.Przyrost (+) / spadek (-) zaliczek na poczet dostaw 
13.Przyrost (+) / spadek (-) należności z tytułu dostaw i usług463362,96
14.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych należności 
15.Przyrost (+) / spadek (-) papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
16.Środki pieniężne z działalności operacyjnej ( I – II)2013538,93
A.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
 Przyrost (+) / spadek (-) wartości niematerialnych i prawnych 
1.Przyrost (+) / spadek (-) składników rzeczowego majątku trwałego-16936,08
2.Przyrost (+) / spadek (-) finansowego majątku trwałego 
3.Przyrost (+) / spadek (-) należności długoterminowych 
4.Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (suma 1-4)*(-1)16936,08
B.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
 Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych kredytów bankowych-19801,38
1.Przyrost (+) / spadek (-) długoterm. pożyczek, obligacji i papierów wartościowych 
2.Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterminowych kredytów bankowych 
3.Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterm. pożyczek, obligacji i papierów wartościowych 
4.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań długoterminowych 
5.Przyrost (+) / spadek (-) funduszy specjalnych 
6.Przyrost (+) / spadek (-) kapitałów własnych 
7.Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (suma od I-7)-19801,38
C.Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)2010673,63
 D.Środki pieniężne na początek roku obrotowego350000
E.Środki pieniężne na koniec roku obr. /D+E/80000
F.Gotówka bilansowa800000
 suma kontrolna0
 PRZEPŁYWY FINANSOWE ZA ROK 2005 
 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 Wynik finansowy netto (+zysk / -strata)1317586,90
1.Amortyzacja16940,04
2.Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług 
3.Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań budżetowych486
4.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań krótkoterminowych 
5.Przyrost (+) / spadek (-) stanu rozliczeń międzyokresowych 
6.Przyrost (+) / spadek (-) rezerw 
8.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów materiałów 
9.Przyrost (+) / spadek (-) produkcji w toku 
10.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów produktów gotowych 
11.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów towarów handlowych 
12.Przyrost (+) / spadek (-) zaliczek na poczet dostaw 
13.Przyrost (+) / spadek (-) należności z tytułu dostaw i usług-201067,35
14.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych należności 
15.Przyrost (+) / spadek (-) papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
16.Środki pieniężne z działalności operacyjnej ( I – II)1133945,59
A.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
 Przyrost (+) / spadek (-) wartości niematerialnych i prawnych 
1.Przyrost (+) / spadek (-) składników rzeczowego majątku trwałego-16936,08
2.Przyrost (+) / spadek (-) finansowego majątku trwałego 
3.Przyrost (+) / spadek (-) należności długoterminowych 
4.Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (suma 1-4)*(-1)16936,08
B.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
 Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych kredytów bankowych-19801,38
1.Przyrost (+) / spadek (-) długoterm. pożyczek, obligacji i papierów wartościowych 
2.Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterminowych kredytów bankowych 
3.Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterm. pożyczek, obligacji i papierów wartościowych 
4.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań długoterminowych 
5.Przyrost (+) / spadek (-) funduszy specjalnych 
6.Przyrost (+) / spadek (-) kapitałów własnych 
7.Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (suma od I-7)-19801,38
C.Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)1131080,29
 D.Środki pieniężne na początek roku obrotowego800000
E.Środki pieniężne na koniec roku obr. /D+E/1000000
F.Gotówka bilansowa1000000
 suma kontrolna0
 PRZEPŁYWY FINANSOWE ZA ROK 2006 
 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 Wynik finansowy netto (+zysk / -strata)1318888,11
1.Amortyzacja16940,04
2.Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług 
3.Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań budżetowych481
4.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań krótkoterminowych 
5.Przyrost (+) / spadek (-) stanu rozliczeń międzyokresowych 
6.Przyrost (+) / spadek (-) rezerw 
8.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów materiałów 
9.Przyrost (+) / spadek (-) produkcji w toku 
10.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów produktów gotowych 
11.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów towarów handlowych 
12.Przyrost (+) / spadek (-) zaliczek na poczet dostaw 
13.Przyrost (+) / spadek (-) należności z tytułu dostaw i usług-201084,09
14.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych należności 
15.Przyrost (+) / spadek (-) papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
16.Środki pieniężne z działalności operacyjnej ( I – II)1135225,06
A.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
 Przyrost (+) / spadek (-) wartości niematerialnych i prawnych 
1.Przyrost (+) / spadek (-) składników rzeczowego majątku trwałego-16936,08
2.Przyrost (+) / spadek (-) finansowego majątku trwałego 
3.Przyrost (+) / spadek (-) należności długoterminowych 
4.Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (suma 1-4)*(-1)16936,08
B.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
 Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych kredytów bankowych-19801,38
1.Przyrost (+) / spadek (-) długoterm. pożyczek, obligacji i papierów wartościowych 
2.Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterminowych kredytów bankowych 
3.Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterm. pożyczek, obligacji i papierów wartościowych 
4.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań długoterminowych 
5.Przyrost (+) / spadek (-) funduszy specjalnych 
6.Przyrost (+) / spadek (-) kapitałów własnych 
7.Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (suma od I-7)-19801,38
C.Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)1132659,76
 D.Środki pieniężne na początek roku obrotowego1000000
E.Środki pieniężne na koniec roku obr. /D+E/1200000
F.Gotówka bilansowa1200000
 suma kontrolna0
 PRZEPŁYWY FINANSOWE ZA ROK 2007 
 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 Wynik finansowy netto (+zysk / -strata)1320052,56
1.Amortyzacja16940,04
2.Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług 
3.Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań budżetowych431
4.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań krótkoterminowych 
5.Przyrost (+) / spadek (-) stanu rozliczeń międzyokresowych 
6.Przyrost (+) / spadek (-) rezerw 
8.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów materiałów 
9.Przyrost (+) / spadek (-) produkcji w toku 
10.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów produktów gotowych 
11.Przyrost (+) / spadek (-) zapasów towarów handlowych 
12.Przyrost (+) / spadek (-) zaliczek na poczet dostaw 
13.Przyrost (+) / spadek (-) należności z tytułu dostaw i usług8630,34
14.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych należności 
15.Przyrost (+) / spadek (-) papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
16.Środki pieniężne z działalności operacyjnej ( I – II)1346053,94
A.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
 Przyrost (+) / spadek (-) wartości niematerialnych i prawnych 
1.Przyrost (+) / spadek (-) składników rzeczowego majątku trwałego-16936,08
2.Przyrost (+) / spadek (-) finansowego majątku trwałego 
3.Przyrost (+) / spadek (-) należności długoterminowych 
4.Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (suma 1-4)*(-1)16936,08
B.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
 Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych kredytów bankowych-9901,19
1.Przyrost (+) / spadek (-) długoterm. pożyczek, obligacji i papierów wartościowych 
2.Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterminowych kredytów bankowych 
3.Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterm. pożyczek, obligacji i papierów wartościowych 
4.Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań długoterminowych 
5.Przyrost (+) / spadek (-) funduszy specjalnych 
6.Przyrost (+) / spadek (-) kapitałów własnych 
7.Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (suma od I-7)-9901,19
C.Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)1353088,83
 D.Środki pieniężne na początek roku obrotowego1200000
E.Środki pieniężne na koniec roku obr. /D+E/1200000
F.Gotówka bilansowa1200000
 suma kontrolna0

8.  R A C H U N E K   E F E K T Y W N O Ś C I    P R Z E D S I Ę-

W Z I Ę C I A.

8.1 Próg rentowności

BEP =

Kst = koszty ogólnozakładowe + koszty ogólnoprodukcyjne

Kzm = koszty ogółem – koszty stałe

ROK 2003

Kst = 57570

Kog = 430584

Kzm = 430584 – 57570 = 373014

BEP = 57570/(1- 373014/ 59970)= 11028.73

Żeby spółka osiągnęła zerowy wynik finansowy musi zrealizować sprzedaż na poziomie 11028,73 zł.

ROK 2004

Kst = 115140

Kog = 651408

Kzm = 651408- 115140 = 536268

BEP = 115140/ (1-536268/59970) = 14501,25

Żeby spółka osiągnęła zerowy wynik finansowy musi zrealizować sprzedaż na poziomie 14501,25 zł.

   ROK 2005

Kst = 115140

Kog = 649478

Kzm = 649478- 115140 = 534338

BEP =  115140/(1-534338/59970) = 14556,25

Żeby spółka osiągnęła zerowy wynik finansowy musi zrealizować sprzedaż na poziomie 14556,25 zł.

ROK 2006

Kst = 115140

Kog = 323814

Kzm = 323814 – 115140 = 208674

BEP = 115140/(1- 208674/59970) = 46615,39

Żeby spółka osiągnęła zerowy wynik finansowy musi zrealizować sprzedaż na poziomie 46615,39 zł.

ROK 2007

Kst = 115140

Kog = 642448

Kzm = 642448- 115140 = 527308

BEP = 115140/ (1- 527308/59970) = 14780,48

Żeby spółka osiągnęła zerowy wynik finansowy musi zrealizować sprzedaż na poziomie 14780,48 zł.

Przy prowadzonej działalności spółka „4U” osiągać będzie zyski, ponieważ obliczony próg rentowności nie jest zbyt wysoki w stosunku do ogólnych przychodów. Sytuacja nieco pogorszy się w roku 2007 w stosunku do lat 2004-2006.

8.2 Wskaźniki progu rentowności

wskaźnik progu rentowności    WPR =

WPR 2003 = 11028,73/ 59970 = 0,18

W roku 2003 18% przychodu ze sprzedaży spółka „4U” musi przeznaczyć na sfinansowanie kosztów całkowitych.

WPR 2004 = 14501,25/ 59970 = 0,24           

W roku 2004 24% przychodu ze sprzedaży spółka „4U” musi przeznaczyć na sfinansowanie kosztów całkowitych.

WPR 2005 = 14556,25/ 59970  = 0,24          

W roku 2005 24% przychodu ze sprzedaży spółka „4U” musi przeznaczyć na sfinansowanie kosztów całkowitych.

WPR 2006 = 46615,39/59970 =  0,77           

W roku 2004 77% przychodu ze sprzedaży spółka „4U” musi przeznaczyć na sfinansowanie kosztów całkowitych.

WPR 2007 = 14780,48/59970 =  0,25           

W roku 2007 25% przychodu ze sprzedaży spółka „4U” musi przeznaczyć na sfinansowanie kosztów całkowitych.

Sytuacja firmy z każdym rokiem będzie się polepszała.

8.3 Wskaźniki bezpieczeństwa

wskaźnik bezpieczeństwa   WB =  1 – WPR

WB2003 = 1 – 0,18 = 0,82

W roku 2003 nawet przy spadku sprzedaży o 82% przy niezmienionych relacjach cenowo-kosztowych firma nie poniosłaby strat finansowych.

WB2004 = 1 – 0,24 = 0,76

W roku 2004 nawet przy spadku sprzedaży o 76% przy niezmienionych relacjach cenowo-kosztowych firma nie poniosłaby strat finansowych.

WB2005 = 1 – 0,24 = 0,76

W roku 2005 nawet przy spadku sprzedaży o 76% przy niezmienionych relacjach cenowo-kosztowych firma nie poniosłaby strat finansowych.

WB2006 = 1 – 0,77 = 0,23

W roku 2006 nawet przy spadku sprzedaży o 23% przy niezmienionych relacjach cenowo-kosztowych firma nie poniosłaby strat finansowych.

WB2007 = 1 – 0,25 = 0,75

W roku 2007 nawet przy spadku sprzedaży o 75% przy niezmienionych relacjach cenowo-kosztowych firma nie poniosłaby strat finansowych.

8.4 Obrotowość zapasów i cykle rotacyjne

Wartość średniego stanu zapasu bieżącego miesięcznego: 60000 zł

Wartość średniego stanu zapasu bieżącego tygodniowego: 1295 zł

 • Obrotowość zapasów materiałowych miesięcznych:

Ozmm =122590  /60000 = 2,04

2,04 razy w ciągu miesiąca obrócił się kapitał finansujący zapasy.

 • Obrotowość zapasów materiałowych tygodniowych:

Ozmt =    10535,20   /1295 = 8,13

W ciągu tygodnia kapitał finansujący zapasy obrócił się 8,13 razy.

 • Zaangażowanie zapasów materiałowych miesięcznych:

Gzmm =1/2,04 = 0,49

W zapasach materiałowych trzeba było zamrozić 49 groszy na jednostkę poniesionych kosztów zapasów

Zaangażowanie zapasów materiałowych tygodniowych

Gzmt  = 1/8,13 = 0,12

 Na jednostkę poniesionych kosztów zapasów trzeba było zamrozić 12  groszy w zapasach materiałowych.

 • Cykl rotacyjny zapasów materiałowych miesięczny:

CRzmm = 0,40* 30 =14,7 15

Przez średnio 15 dni zapasy bieżące miesięczne oczekiwały w magazynie na zużycie.

 • Cykl rotacyjny  zapasów materiałowych tygodniowy:

CRzmt = 0,12*7 = 0,84 0,9

Przez średnio przez dzień zapasy bieżące tygodniowe oczekiwały w magazynie na zużycie.

10. 4 Ocena za pomocą kryteriów prostych

Nominalne strumienie pieniężne

Wyszczególnienie20032004200520062007
1. Przychody ze sprzedaży13203102640621264062126406212640621
2.Nakłady inwestycyjne149280
3. Koszty operacyjne29495064040064040032020063800
4. Koszty finansowe322045502350250
5. Cash flow (1-2-3-4)8728601995671199787123201712576821
6. Skumulowane strumienie pieniężne8728601995671199787123201712576821

Wyliczenie kryteriów finansowych prostych:

 1. Okres zwrotu – rozumiany jako czas niezbędny do odzyskania początkowych nakładach inwestycyjnych.

Ozw =

Ni – początkowe nakłady inwestycyjne

Zn – suma zysku netto

A – suma odpisów amortyzacyjnych

W celu wyliczenia okresu zwrotu wykorzystujemy zestawienie nominalnych strumieni pieniężnych.

Na podstawie obliczeń   Ozw  11 miesięcy

 • Prosta stopa zwrotu – rozumiana jako relacja rocznego zysku do kapitału finansującego początkowy nakład inwestycyjny.

ZCw  =

Cw – kapitały własne

Zn – skumulowany zysk netto

Wyszczególnienie20032004200520062007
Prosta stopa zwrotu0,130,280,280,0160,53

Spółka „4U” w każdym z analizowanych okresów może oczekiwać z każdej złotówki zainwestowanego kapitału własnego zysk netto. Zysk ten systematycznie wzrasta.

9.   P O D S U M O W A N I E  ,  

O C E N A  K O Ń C O W A   P R O J E K T U

Przygotowany projekt charakteryzuje się dużym stopniem podobieństwa do rzeczywistych realiów występujących w branży gastronomicznej . Większość danych została zgromadzona na podstawie wiarygodnych źródeł (wywiady z osobami pracującymi w gastronomii , dane statystyczne itp.) . Projekt ten może służyć przedsięwzięciu wobec którego wymagane jest małe ryzyko inwestycyjne. Jednocześnie inwestorzy powinni dysponować wysokim kapitałem inwestycyjnym. Wynika to z konieczności zakupu drogich maszyn i urządzeń a także konieczności utrzymywania w początkowym okresie wysokiego poziomu majątku obrotowego .

     Istnieje duże zapotrzebowanie na usługi tego typu (głównie produkcja i sprzedaż gotowych potraw) co przy małej elastyczności cenowej żywności pozwala optymistycznie patrzeć na powodzenie projektu .

     Okres zwrotu dla tego projektu jest krótki (wynosi około 11 miesięcy) co rekompensuje początkowe konieczność dysponowania wysokim kapitałem własnym . Możemy oczekiwać wysokiego zysku netto z każdej zainwestowanej złotówki kapitału własnego (wysoka i stale rosnąca prosta stopa zwrotu). Przy rocznej stopie inflacji jest to wynik pozwalający oceniać  planowane przedsięwzięcie jako rozsądną alternatywę dla lokaty kapitału .