Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna GHP i GMP

Zasady GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, której spożywamy. Kodeksy te opisują wytyczne dotyczące procesów produkcyjnych, sprzętu i infrastruktury, personelu oraz higieny, a także sposobów przetwarzania, przechowywania i dystrybucji żywności. Ich przestrzeganie pozwala na minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia i zepsucia produktów, a co za tym idzie, zapewnia zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów.

W większości krajów zasady GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna) nie są obowiązkowe prawnie, lecz raczej stanowią zbiór zaleceń dla producentów i przetwórców żywności. Jednakże, w Stanach Zjednoczonych, obowiązuje tzw. Bieżąca Dobra Praktyka Produkcyjna (CGMP), która jest obligatoryjna i opisana w Kodeksie Regulacji Federalnych (CFR) wydanym przez FDA. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad, producenci mogą zostać ukarani grzywną, a nawet pozbawieni prawa do produkcji i sprzedaży żywności.

Instytucje rządowe i organizacje odpowiedzialne za opracowywanie kodeksów GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna) regularnie aktualizują swoje wytyczne, uwzględniając najnowsze odkrycia naukowe i technologie. W ten sposób, zapewniona jest ciągła poprawa jakości i bezpieczeństwa żywności. Kodeksy te stanowią więc niezbędny element regulacji branży żywnościowej i zapewniają konsumentom pewność, że spożywana przez nich żywność jest bezpieczna i zgodna z wysokimi standardami jakościowymi.