Zasady GMP/GHP

Zasady GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna) są niezwykle ważne dla przemysłu spożywczego, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo i jakość żywności, jak również minimalizują ryzyko związane z zanieczyszczeniem, zakażeniem i innymi niebezpieczeństwami dla konsumentów.

Kodeksy GMP/GHP wydawane są przez oficjalne instytucje rządowe lub organizacje związane z przemysłem spożywczym, takie jak Food and Drug Administration (FDA) w USA, Institute of Food Science and Technology w Wielkiej Brytanii czy Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zasady te dotyczą różnych aspektów produkcji żywności, takich jak przetwarzanie, pakowanie, przechowywanie i transport.

W większości krajów zasady GMP/GHP nie są obligatoryjne i ich przestrzeganie jest dobrowolne. Jednakże, w USA obowiązuje tzw. Bieżąca Dobra Praktyka Produkcyjna (CGMP), która jest opisana w Kodeksie Regulacji Federalnych (CFR) opracowywanym przez Administrację ds. Żywności i Leków (FDA).

Wprowadzenie i przestrzeganie zasad GMP/GHP ma fundamentalne znaczenie dla przemysłu spożywczego, ponieważ pozwala na produkcję żywności o wysokiej jakości, która jest bezpieczna dla konsumentów. Dlatego też, w każdym kraju producenci żywności powinni przestrzegać tych zasad i działać zgodnie z wytycznymi instytucji rządowych i organizacji branżowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych.