Higiena osobista pracowników GMP/GHP

 1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:
 2. Pozostawić odzież, obuwie, biżuterię i rzeczy osobiste w szafce – odzież osobista pracowników i fartuchy / odzież robocza powinny być przechowywane osobno,
 3. Umyć ręce zgodnie z instrukcją umieszczoną przy umywalce,
 4. Włożyć czyste ubranie robocze.
 • Wszelkie niedyspozycje zdrowotne pracownik powinien zgłaszać przełożonemu przed przystąpieniem do pracy, chyba że dolegliwości wystąpią w czasie jej trwania. W przypadku choroby (biegunka, schorzenia skóry, gardła itp.) lub kontaktu z osobą chorą na chorobę zakaźną, pracownik powinien zgłosić się do lekarza.
 • Podczas pracy pracownik zobowiązany jest przestrzegać właściwej higieny rąk – ręce należy myć i dezynfekować w miejscach do tego przeznaczonych, po każdym zabrudzeniu (instrukcja mycia znajduje się przy każdej umywalce), w szczególności:
  • Przed rozpoczęciem pracy
  • Po wyjściu z toalety
  • Po kontakcie z odpadkami
  • Po spożyciu posiłku
  • Po rozmowie telefonicznej
  • Po drobnych pracach porządkowych
  • Po kontakcie z pieniędzmi itp.
 • Należy przestrzegać instrukcji higienicznego korzystania z WC.
 • Posiłki należy spożywać tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 • Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz budynku.

Zakładowa księga GMP/GHP dla gastronomii.