Archiwa tagu: haccp

Szkolenie GMP/GHP

Szkolenia pracowników produkcyjnych są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Podczas szkoleń, personel powinien być uświadamiany na temat Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz wprowadzenia systemu HACCP. Wszyscy pracownicy, którzy biorą udział w produkcji żywności, powinni być nadzorowani, instruowani i szkoleni w zakresie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa odpowiednio do wykonywanej pracy.

Szkolenia powinny być zorganizowane w grupach, w zależności od zajmowanych stanowisk i różnić się pod względem treści i zakresu. Kierownictwo i pracownicy średniego szczebla powinni otrzymać szkolenia o najszerszym zakresie, w tym aspekty kontroli krytycznych punktów kontrolnych, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa produkcji oraz zasad wdrożonego systemu HACCP.

Czytaj dalej

Procesy mycia i dezynfekcji

Po zakończeniu pracy lub po każdej zmianie w zakładzie przeprowadza się sprzątanie, podczas którego usuwane są z powierzchni podłóg, blatów oraz maszyn i urządzeń pozostałości po bie­żącej produkcji oraz nagromadzony brud, który stanowi doskonałe warunki dla rozwoju mikro­flory i tym samym, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości produktu końcowego.

Czytaj dalej

haccp sklep spożywczy pdf

Każdy sklep spożywczy powinien wdrożyć haccp sklep spożywczy pdf, co jest wymagane przez sanepid i prawo unijne. HACCP to analiza zagrożeń i wyznaczenie CCP, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych w sklepie spożywczym produktów. haccp sklep spożywczy pdf można opracować samodzielnie lub zlecić to specjalistycznej firmie haccp, która na co dzień zajmuje się przygotowywaniem i opracowywaniem haccp sklep spożywczy pdf. Opisane dokumenty można zakupić w postaci wzoru, który znaleźć można w sklepie internetowym. Taki gotowy wzór haccp sklep spożywczy pdf można szybko uzupełnić i spełnić wymogi to prowadzenia działalności sklepu spożywczego na terenie unii europejskiej.

haccp w gastronomii wzór

W gastronomii obligatoryjne jest wdrożenie systemu HACCP, który jest systemem utrzymania jakości bezpieczeństwa żywności. Dlatego każdy właściciel restauracji / gastronomii powinien przeprowadzić analizę zagrożeń i zdefiniować ccp w swoim zakładzie. Najkrócej mówiąc powinien stworzyć haccp w gastronomii wzór, który może zakupić w sklepie internetowym. haccp w gastronomii wzór jest to wymagany przez sanepid dokument. Dzięki temu, że zakupić można haccp w gastronomii wzór, to właściciel restauracji może zaoszczędzić dużo czasu. haccp w gastronomii wzór opracowany został przez specjalistów haccp i dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w skrócie GHP i GMP.

BEZPIECZEŃSTWO I NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ

Podstawy regulacji prawnych związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności stanowią wymogi krajowe i Unii Podstawy regulacji prawnych związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności stanowią wymogi krajowe i Unii Europejskiej. Określają zakres działania sektora rolno-spożywczego w UE od uprawy roślin i hodowli zwierząt, przez przetwórstwo, opakowania, materiały pomocnicze kończąc na dystrybucji artykułów rolno-spożywczych, obejmują tym samym łańcuch żywnościowy „od pola do stołu”.
Bezpieczeństwo żywności to kwesta bezsporna – zatem jakość jako pewny składnik staje się standardem, regułą, która jest decyzyjną co do wartości ostatecznej żywności, dostępności i ceny jaką może zapłacić konsument. Jakość to bardzo tendencyjne pojęcie, a jego interpretacja zależy od indywidualnych odczuć i tak każdy ocenia produkt pod względem jego doskonałości tzn.: smaku, barwy, tekstury, wartości żywieniowej i wygody przygotowania do spożycia.
Produkt końcowy jest finałem działań dobrej praktyki rolniczej, dobrych praktyk przetwórstwa, przechowywania i dystrybucji. Coraz większe wymogi i obostrzenia wynikające z regulacji prawnych oraz mechanizmów rynkowych dają w konsekwencji postęp poprzez ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa produktów.

dokumentacja haccp wzory pdf

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej na polskie firmy z branży spożywczej zostało nałożone wiele obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie systemu HACCP a w związku z tym należyte prowadzenie tej dokumentacji i właściwe przeprowadzenie analizy zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, która jest w danej firmie produkowana, magazynowana lub sprzedawana. O ile duże firmy bez problemu sobie radzą z system haccp o tyle małe firmy mają z tym problem. Związane jest to z ograniczonymi zasobami ludzkimi. Rozwiązaniem są tutaj dokumentacja haccp wzory pdf, dzięki którym można szybko i sprawnie wdrożyć system haccp w swojej firmie.

GMP/GHP podstawą systemu HACCP

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne są podstawą do wdrożenia systemu HACCP. Nie można rozpocząć wdrożenia HACCP gdy w zakładzie nie ma opracowanych instrukcji GMP/GHP. Wspomniane instrukcje powinny zawierać Plany Higieny Zakładu jak i zasady zachowania higieny dla pracowników. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zachowania podstawowego bezpieczeństwa żywności. System HACCP jest uzupełnieniem w zakładzie i dalszym krokiem, który ma zwiększyć to bezpieczeństwo. Gdy w zakładzie są ustalone normy higieny w instrukcjach gmp/ghp przeprowadza się analizę zagrożeń\, które występują lub mogą wystąpić w wyniku działalności zakładu.