Instrukcja GMP/GHP mycia kuchni

INSTRUKCJA

instrukcja GMP/GHP mycia kuchni
SPRZĄTANIE Umieścić produkty spożywcze w odpowiednich magazynach lub zabezpieczyć pokrywając je Wyrzucić do odpowiednich pojemników produkty, których nie wolno przechowywać Usunąć największe zabrudzenia z urządzeń i powierzchni    

CZYSZCZENIE – KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI Maszyny konwekcyjne oraz odkamienianie urządzeń Urządzenia Powierzchnie robocze Powierzchnie pionowe Posadzki    

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO Zebranie całego sprzętu do czyszczenia oraz suchych ścierek Wyczyścić lub zdezynfekować szczotki Wyprać w pralce w temp. 95ºC wszystkie ścierki i nakładki nadające się do prania Ścierki nienadające się do prania maszynowego gruntownie wyprać ręcznie i pozostawić na noc w roztworze dezynfekującym    

KONTROLA CZYSTOŚCI W KUCHNI kontrola stanu utrzymania higieny według odpowiedniej procedury opracowanego obozowego programu higienicznego