Wytyczne GMP i GHP

Wytyczne do planowania jadłospisu

Podczas planowania jadłospisu oprócz kosztów należy brać pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne a w szczególności takie problemy jak:

 • Możliwości składowania żywności w konkretnych warunkach (brak zaplecza kuchennego)
 • Czas konieczny do przygotowania posiłków
 • Ograniczona powierzchnia, ilość sprzętu i urządzeń do przygotowywania żywności
 • Zapewnienie bezpiecznego rozmrażania żywności
 • Możliwość zawilgocenia żywności suchej
 • Rozdzielne składowanie surowców i żywności gotowej do spożycia.

W celu minimalizacji zagrożeń zdrowotnych w zależności od miejsca planowanej imprezy należy rozważyć następujące wskazówki do planowanie jadłospisu:

 • Ogranicz do minimum produkcje żywności wysokiego ryzyka
 • Gdzie to tylko możliwe staraj się stosować produkty przetworzone i pakowane w sposób umożliwiający ich łatwe przechowywanie
 • Weź pod uwagę czas niezbędny do przetransportowania żywności z miejsca jej przygotowania do miejsca konsumpcji oraz warunki tego transportu
 • Zwróć uwagę na możliwości składowania i przetwarzania żywności na miejscu

DEKALOG DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ

 1. Zanim zaczniesz jakakolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
 2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj „skrótów” czy „usprawnień”. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz – pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
 3.  Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
 4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są one czyste.
 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.
 6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
 7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
 8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
 9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu technologicznego.
 10. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.