Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Istnieją trzy główne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego podczas przygotowywania i dystrybucji żywności:

zabezpieczenie przed zakażeniem

 • zakrywaj pojemniki z żywnością tam gdzie jest tylko możliwe
 • nie używaj brudnego i uszkodzonego sprzętu
 • myj i dezynfekuj wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością
 • ogranicz dotykanie żywności rękami do niezbędnego minimum
 • na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji przechowuj surową i gotowana żywność oddzielnie
 • rozdziel sprzęt służący do obróbki surowców i wyrobów gotowych do spożycia (gdy nie jest to możliwe, myj i dezynfekuj sprzęt po każdym użyciu)
 • zabezpiecz żywność przed dostępem owadów, ptaków, gryzoni, zwierząt domowych i leśnych poprzez przechowywanie ich w szczelnie zamykanych pojemnikach
 • umyj ręce przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, po skorzystaniu z toalety i w każdym przypadku podejrzenia ich zakażenia (kichnięcie, kaszel, jedzenie itp.)
 • usuwaj odpady żywnościowe z pomieszczeń produkcyjnych na bieżąco

zabezpieczenie przed rozwojem bakterii

 • przechowuj żywność wysokiego ryzyka w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 63°C (najlepiej powyżej 70°C)
 • ogranicz czas przechowywania żywności w temperaturze otoczenia do minimum
 • zabezpiecz żywność suszona przed zawilgoceniem

niszczenie bakterii

 • obróbkę cieplna żywności prowadź w taki sposób, aby osiągnąć temperaturę minimum 70°C w czasie 2 minut