I. Plan zakładu

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne GMP/GHP

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne GMP/GHP

Jest to ogólny rzut technologiczny przyziemia – nie należy go mylić z planem budowlanym. Na planie zakładu powinien zostać naniesiony układ:

  • wszystkich pomieszczeń znajdujących się w zakładzie;
  • lokalizacji maszyn i urządzeń;
  • dróg przemieszczania surowców, towarów, substancji pomocniczych, przemieszczania pracowników,
  • rozdzielenia części „brudnej” zakładu od części „czystej”.