Zszywacze tapicerskie

Zszywacz tapicerski to bardzo przydatne narzędzie dla osób zajmujących się tapicerką meblową, ale również dla tych, którzy chcą wykonać drobne naprawy w swoim domu. Zszywacz tapicerski pozwala na szybkie i skuteczne zszywanie tkanin i skór, co zwiększa trwałość i estetykę mebli. Oto kilka kroków, jak wykorzystać zszywacz tapicerski:

 Czytaj dalej 					

Szkolenie GMP/GHP

Szkolenia pracowników produkcyjnych są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Podczas szkoleń, personel powinien być uświadamiany na temat Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz wprowadzenia systemu HACCP. Wszyscy pracownicy, którzy biorą udział w produkcji żywności, powinni być nadzorowani, instruowani i szkoleni w zakresie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa odpowiednio do wykonywanej pracy.

Szkolenia powinny być zorganizowane w grupach, w zależności od zajmowanych stanowisk i różnić się pod względem treści i zakresu. Kierownictwo i pracownicy średniego szczebla powinni otrzymać szkolenia o najszerszym zakresie, w tym aspekty kontroli krytycznych punktów kontrolnych, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa produkcji oraz zasad wdrożonego systemu HACCP.

Czytaj dalej

Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna GHP i GMP

Zasady GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, której spożywamy. Kodeksy te opisują wytyczne dotyczące procesów produkcyjnych, sprzętu i infrastruktury, personelu oraz higieny, a także sposobów przetwarzania, przechowywania i dystrybucji żywności. Ich przestrzeganie pozwala na minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia i zepsucia produktów, a co za tym idzie, zapewnia zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów.

Czytaj dalej

Biznesplan mała gastronomia

 1.   O K R E Ś L E N I E    P R Z E D M I O T U   I   O G Ó L N A 

C H A R A K T E R Y S T Y K A     P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

 1. . Opis działalności przedsięwzięcia i forma prawna

Spółka będzie prowadziła działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych (prowadzenie restauracji, sklepu garmażeryjnego) i rozrywkowych (klub bilardowy).

Działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie spółki cywilnej. Spółka ta zostanie założona zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Handlowym. W tym celu należy dokonać niezbędnych formalności. Przepisy określają, że do  powstania spółki niezbędne jest zawarcie umowy spółki.  Spółka nasza  będzie się  składała z trzech wspólników. Firma spółki będzie brzmiała:  „ 4U s.j.”.

Wkłady wniesione do spółki przez wspólnika X to:  wkład  pieniężnymi   w kwocie 31500 zł,   oraz wkład  niepieniężny  w  postaci drukarki  atramentowej  o  wartości  1200 zł  i  wieży   z  głośnikami  o  wartości 1000zl.

Wkłady  wniesione  do  spółki  przez wspólnika  Y  to:  wkład  pieniężny  w     kwocie 31500 zł,  oraz wkład niepieniężny  w  postaci samochodu dostawczego Mercedes Bus 207 o wartości 50000 zł.

Wkłady wniesione  do  spółki  przez wspólnika  Z  to:  wkład  pieniężny  w      kwocie 31500 oraz wkład niepieniężny w postaci komputera o wartości 6000 zł.

Przewidujemy, że łączne wkłady wyniosą  152700 zł.

Czas trwania spółki będzie  nieograniczony. Sposób rozwiązania spółki reguluje umowa spółki. Siedziba naszej spółki będzie umiejscowiona przy ul. ABC 14. Lokal o pow. 400 m2 będzie wynajmowany na podstawie umowy najmu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „4U” reprezentowaną przez kierownika a wspólników X, Y, Z.

Spółka jawna jest to najprostsza ze spółek w związku z czym jej prowadzenie nie sprawia trudności rozpoczynającym działalność gospodarczą. W Polsce jest najpopularniejszą formą dla prowadzenia małego biznesu. Przy niewielkiej ilości wspólników nie ma potrzeby budowania skomplikowanej struktury przedsiębiorstwa. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej ani odrębnego majątku w związku z tym wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, zmusza ich to do wzajemnego zaufania i prowadzenia z należytą starannością spraw spółki. Rejestracja spółki jest prosta i nieskomplikowana, rozpoczęcie działalności nie stwarza większych trudności.

1.2. Termin realizacji przedsięwzięcia.

Spółka między Agnieszką P., Dagmarą B. i Justyną D. została zapoczątkowana podpisaniem umowy spółki 29.03.2003 roku. Przewidywany termin realizacji…………….

1.3. Stan docelowy.

W ramach s.j. ”4U” planujemy rozwinąć skalę prowadzonej działalności gospodarczej tzn. oprócz restauracji, sklepu i klubu bilardowego uruchomić zakład przetwórczy. Przewidujemy także w przypadku powodzenia naszego przedsięwzięcia rozwijać sieć podobnych lokali oraz podnosić standard już istniejących.

Dokonana została analiza rynku przedstawiona w punkcie 2.2. Na jej podstawie określony został idealny odbiorca usług s.j. „4U”.

Wzorem idealnego klienta dla restauracji jest osoba samotna, najlepiej pracująca zawodowo (nie mająca czasu na przygotowanie posiłku), o przeciętnych bądź wysokich dochodach.

Za dobrego konsumenta uznajemy także rodzinę 3-4-5 osobową wykupującą miesięczne abonamenty na posiłki.

Za pożądanych odbiorców produktów ze sklepu garmażeryjnego uważa się osoby kupujące chętnie wyroby gotowe do odgrzania w domu, jak również stołówki przyzakładowe, wojskowe, szkolne oraz bufety i sklepy osiedlowe.

Klientami klubu bilardowego będą osoby młode (uczniowie, studenci) bądź osoby w średnim wieku lubiące rozrywkę.

Czytaj dalej

GHP – Good Hygienic Practice

GHP – Good Hygienic Practice

W świetle polskich przepisów prawnych od 1 maja 2004 r. wszystkie firmy (bez względu na ich wielkość) zajmujące się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności, zobligowane są do rozpoczęcia procesu wdrażania zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli).

Podstawę do wdrażania systemu HACCP w każdej firmie stanowią Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygienic Practice), to znaczy działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Każde przedsiębiorstwo z branży spożywczej zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej. Program ten winien uwzględniać strukturę organizacyjną oraz specyfikę działalności danego zakładu. Wszystkie stosowane metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny powinny być opisane za pomocą odpowiednich procedur bądź instrukcji, które uwzględniają szczegółowe wymagania, jakie powinny być spełnione.

Dobra Praktyka Higieniczna ma na celu uporządkowanie wszelkich spraw związanych z aspektami dotyczącymi higieny w zakładach, toteż jej wymogi uznawane są często za swego rodzaju Program Stanowiący Warunki Wstępne i traktowane są jako „fundamenty” systemu HACCP.

Zaleca się, aby procedury i instrukcje dotyczące GHP były znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników firmy. Szczególne znaczenie ma tu postawa kierownictwa; jego zaangażowanie winno być oficjalnie przedstawione całej załodze. Rola kierownictwa to przede wszystkim zmiana mentalności pracowników poprzez dawanie dobrego przykładu oraz stwarzanie warunków do podnoszenia wiedzy z zakresu praktycznej realizacji Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej.

Czytaj dalej

Jak przygotować śniadanie?

  Śniadanie, spożywane po długiej, nocnej przerwie, z punktu widzenia żywieniowego jest jednym z najważniejszych posiłków. Powinniśmy zwracać na nie szczególną uwagę, gdyż dostarcza ono organizmowi niezbędnych składników pokarmowych.Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest spożywanie śniadań o niskiej wartości energetycznej, a następnego posiłku po nich dopiero po pięciu, sześciu lub więcej godzinach. Mało wartościowe śniadanie, zarówno pierwsze, jak i drugie, mają bardzo niekorzystny wpływ na stan zdrowia oraz wydajność fizyczną i umysłową organizmu. Personel odpowiedzialny za przygotowanie porannego posiłku powinien pamiętać, że poprzez prawidłowe menu śniadaniowe dostarcza się organizmowi odpowiednich składników pokarmowych. Konsumenci natomiast powinni umieć dokonywać prawidłowego kryterium wyboru składników, w zależności od indywidualnych potrzeb, tj. wieku, stanu zdrowia oraz natężenia pracy fizycznej.

Zakłady gastronomiczne mają w swoim asortymencie różne zestawy śniadaniowe, począwszy od śniadań prostych, po wykwintne. Konieczność podawania wielu różnorodnych zestawów śniadaniowych wynika z przyzwyczajeń oraz zwyczajów kulinarnych poszczególnych narodów. Rodzaje śniadań   Śniadanie proste Składa się z napoju śniadaniowego (herbata, kawa, mleko, kakao, czekolada), pieczywa lub słodkiej bułki.

Śniadanie pełne Składa się z napoju śniadaniowego, pieczywa, masła oraz dodatków (konfitury, dżem, miód). W skład tego posiłku może wchodzić ser lub/i jajko.

Te dwa typy śniadań nie sprawią większych kłopotów w przygotowaniu. Spotkamy w nich nakrycie składające się z talerzyka z serwetką, filiżanki ze spodkiem i łyżeczką oraz przypraw (cukier, śmietanka). Do śniadania pełnego zostaje dokryty nóż z prawej strony talerza oraz dodatki. Dodatki przeważnie są podawane jednoporcjowo; w przypadku kiedy zostaną podane wieloporcjowo, dodatkowo będzie dokryta łyżeczka przy każdym dodatku, którą to przekładamy dodatek na własny talerz, a następnie rozsmarowujemy go nożem.

Jeżeli śniadanie proste będzie przewidywać ser lub/i jajko, to dokryty zostanie widelec z lewej strony oraz spodek z łyżeczką nad widelcem jako podstawka pod kieliszek do jaj.

Śniadanie wiedeńskie Składa się z kawy naturalnej lub herbaty z dodatkiem śmietanki, pieczywa, dodatków oraz jaj po wiedeńsku (jajka ugotowane na miękko, częściowo obrane ze skorupki, z żółtkiem wybranym do wygrzanej szklanki).   Śniadanie wiedeńskie wzmocnione
Zwane jest również śniadaniem okolicznościowym, składa się ze składników powyższego śniadania, jednak dodatkowo zostają podane półmiski z wędlinami i serami. Do śniadania wiedeńskiego stosuje się nakrycie jak przy śniadaniu pełnym (bez widelca). Jajko po wiedeńsku powinno być podane w specjalnym pojemniku z gorącą wodą, do którego jest wstawiana szklanka z jajkami wraz z łyżeczką. Śniadanie wiedeńskie wzmocnione posiada pełne nakrycie śniadaniowe, czyli talerzyk śniadaniowy, nóż z prawej oraz widelec z lewej strony, filiżankę ze spodkiem i łyżeczką, półmiski z wędlinami i serem, na których położone będą specjalne nakrycia do pobierania wędlin i serów i przenoszenia na własny talerz.

Śniadanie angielskie

Jest posiłkiem obszerniejszym niż wyżej omówione. Rozpoczyna się przeważnie sokiem owocowym lub warzywnym. W ramach tego śniadania mogą być serwowane owoce lub kompoty. Nieodzowną częścią są zupy mleczne, które mogą być podawane zarówno na zimno, jak i gorąco. Dodatkami do zup mlecznych są różnego rodzaju płatki oraz ryż gotowany na sypko. Poza zupą mleczną w skład śniadania wchodzą potrawy z jaj, podawane wedle życzenia konsumenta (omlety z szynką i pieczarkami, jaja gotowane na miękko i twardo, jajecznica oraz jaja na bekonie). Amerykanie zamiast potraw z jaj zamawiają potrawy mięsne z grilla lub smażone (kiełbaski, steki, kotleciki). Bardzo popularne jest podawanie w ramach tych śniadań, nieco grubszych od tradycyjnych, naleśników z różnego rodzaju słodkimi sosami oraz miodem i dżemem. Napoje gorące podajemy bezpośrednio po sokach. Należy pamiętać o tym, że na pierwszym miejscu jest stawiana mocna herbata z mlekiem oraz że konsumenci przyzwyczajeni są do picia w czasie posiłku wody z kostkami lodu (szczególnie Amerykanie). Obowiązuje pełne nakrycie stołu, które zostaje uzupełnione talerzykiem do pieczywa oraz nożem do masła ustawionym po lewej stronie talerza śniadaniowego. Podczas takiego śniadania mogą być również podawane ryby (gotowane, smażone i wędzone) oraz wędliny. Zupy mleczne oraz potrawy z jaj i naleśniki podawane są na oddzielnych talerzach ze sztućcami.

Bufet śniadaniowy

Jest kompromisową formą połączenia większości typów śniadań oraz wyjścia naprzeciw gustom konsumentów. Umieszczany jest on przeważnie w centralnej części sali, zwracając na siebie szczególną uwagę. W bufecie śniadaniowym znajdziemy pełen asortymentyment produktów, czyli soki, kawę, herbatę, potrawy mleczne, jajka, wszelkiego rodzaju sery, ryby, wędliny oraz parówki, kiełbaski, klopsiki podawane na ciepło. Przy takiej formie bufetu zmuszeni jesteśmy do pełnej samoobsługi. Cała zastawa oraz napoje potrzebne do konsumpcji znajdują się na bufecie.

Śniadanie z szampanem

Jest organizowane pomiędzy śniadaniem a obiadem. Jest bardzo ekskluzywne w swojej formie, organizuje się je podczas oficjalnych spotkań biznesowych. Podczas tego posiłku podawany jest oczywiście szampan oraz różnego rodzaju kanapeczki, tartinki, tartoletki oraz drobne przystawki (kawior, gęsie wątróbki, łosoś, węgorz itp.). Tego typu śniadania charakteryzują się wysokim kosztem, dlatego podczas spotkań korzysta się z profesjonalnej obsługi kelnerskiej. mhtml:file://C:\Users\Iwona\Desktop\Hotelamanager_pl%20-%20Jak%20przygotować___%20Ĺ›niadanie.mht!http://targi.gastrona.pl/art/global/lib/getimage.php?id=77506
Atmosfera

Po nocnej przerwie należy sprostać trudnościom nowego dnia, dlatego dobrze jest stworzyć właściwą atmosferę podczas spożywania śniadania. Zadbajmy o dobrze przewietrzoną, czystą salę konsumencką (szczególnie jeżeli w sali tej prowadzona jest, poza podawaniem śniadania, inna działalność, np. restauracja lub klub nocny). Stoły powinny być nakryte białymi obrusami, które będą wzbogacone kolorową nakładką. Należy dobrać do tego pasujące kolorystycznie płócienne serwetki i uformować je w estetyczne, niskie formy. Porcelana i szkło powinny zostać przygotowane zgodnie z kartą menu śniadaniowego. Przed podaniem z tacy kelner musi odpowiednio ustawić wszystkie naczynia w takiej kolejności, aby podczas przenoszenia ich na stół nie brać żadnego dwukrotnie i nie przestawiać na tacy. Kolejność podawania konsumentowi (podchodząc z prawej strony) zaczynamy zawsze od naczyń, które muszą stać wysunięte najbardziej na lewo. Potrawy gorące ustawiamy przed konsumentem podchodząc z prawej strony i dokrywając sztućce. Pamiętajmy o przygotowaniu pomocnika kelnerskiego lub stolika pomocniczego, na którym powinna znajdować się zapasowa zastawa, np. porcelana, szkło, sztućce, szklane dzbanki z różnymi rodzajami soków, woda, kawa w termosach i szybkowar z wrzątkiem. Prawidłowo przygotowana sala konsumencka i pomocniki kelnerskie usprawniają tempo pracy oraz wydawanie posiłków. Karta śniadaniowa Powinna ona uwzględniać różne rodzaje pieczywa. Nie należy ograniczać się również do podawania jednego lub dwóch gatunków soku, należy podawać pełen asortyment. Stałą pozycją śniadań powinny być twarogi i sery. Dbajmy także o podawanie wysokogatunkowych wędlin, pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Z dań gorących planujmy najczęściej potrawy z jaj w różnej postaci oraz kiełbaski, parówki, serdelki itp. Pamiętajmy o najmłodszych konsumentach, wprowadzając zupy mleczne podawane na zimno i gorąco, z różnego rodzaju dodatkami (płatki, ryż itp.).   Na śniadanie podajemy również wyroby cukiernicze, takie jak rogaliki czy drożdżówki. Ze względu na coraz większy rozwój turystyki, obsługujemy dużą ilość gości zagranicznych. Należy zatem pamiętać, aby zwrócić szczególną uwagę na urozmaicenie i zróżnicowanie technik kulinarnych (różne wykonanie potraw, odpowiedni dobór dodatków i przypraw smakowych). Jak już wspomniałem, najlepszą, kompromisową formą połączenia różnych gustów jest bufet śniadaniowy. Zawiera on w swojej ofercie szeroki asortyment potraw i napojów. Przygotowanie bufetu śniadaniowego w sposób nie przynoszący strat wymaga wcześniejszej kalkulacji, z uwzględnieniem zamówionych śniadań. Ważną rolę odgrywa tutaj personel z recepcji, który informuje nas o ich ilości i zróżnicowaniu konsumentów (ilości kobiet, mężczyzn, dzieci). Bardzo często goście sami przekazują informacje o swoich przyzwyczajeniach kulinarnych. Wszystkie te sugestie pozwolą nam na lepsze przygotowanie śniadania. Śniadania musi wydawać wykwalifikowany personel. Wyjątkiem jest bufet prosty, gdzie gość obsługuje się sam.
Osobiście jestem przeciwnikiem samoobsługi, ponieważ uśmiechnięty i kulturalny kelner/kelnerka stanowi dopełnienie porannego posiłku. Profesjonalizm personelu powinien przejawiać się w serdecznym powitaniu konsumenta i otoczeniu go odpowiednią „opieką”. Niestety, często bywa inaczej – z powodu zbyt małej ilości personelu obsługującego brak kelnera/kelnerki przy powitaniu gościa. Zbyt duża ilość obowiązków uniemożliwia odpowiednią dbałość o konsumenta.

Powinniśmy pamiętać, że prawidłowo zaplanowane śniadanie, starannie przygotowane, na pewno zostanie docenione przez naszych gości.
Czytaj dalej

Wytyczne GMP i GHP

Wytyczne do planowania jadłospisu

Podczas planowania jadłospisu oprócz kosztów należy brać pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne a w szczególności takie problemy jak:

 • Możliwości składowania żywności w konkretnych warunkach (brak zaplecza kuchennego)
 • Czas konieczny do przygotowania posiłków
 • Ograniczona powierzchnia, ilość sprzętu i urządzeń do przygotowywania żywności
 • Zapewnienie bezpiecznego rozmrażania żywności
 • Możliwość zawilgocenia żywności suchej
 • Rozdzielne składowanie surowców i żywności gotowej do spożycia.

W celu minimalizacji zagrożeń zdrowotnych w zależności od miejsca planowanej imprezy należy rozważyć następujące wskazówki do planowanie jadłospisu:

 • Ogranicz do minimum produkcje żywności wysokiego ryzyka
 • Gdzie to tylko możliwe staraj się stosować produkty przetworzone i pakowane w sposób umożliwiający ich łatwe przechowywanie
 • Weź pod uwagę czas niezbędny do przetransportowania żywności z miejsca jej przygotowania do miejsca konsumpcji oraz warunki tego transportu
 • Zwróć uwagę na możliwości składowania i przetwarzania żywności na miejscu

DEKALOG DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ

 1. Zanim zaczniesz jakakolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
 2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj „skrótów” czy „usprawnień”. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz – pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
 3.  Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
 4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są one czyste.
 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.
 6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
 7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
 8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
 9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu technologicznego.
 10. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.

GMP/GHP

Mycie i dezynfekcja

Celem procesów mycia jest usunięcie resztek żywności, kurzu i tłuszczu ze wszystkich powierzchni obszaru produkcyjnego. W celu zachowanie skuteczności tych procesów powinny być one zaplanowane. Plan powinien zawierać wykaz miejsc wraz z częstotliwością ich mycia i dezynfekcji,  stosowane środki chemiczne, metody oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie. Szczególnej uwadze podlegają powierzchnie robocze, które powinny myć myte i dezynfekowane na bieżąco.

Czytaj dalej